En del af den danske institutionelle investorkapital tøver med at følge nye anbefalinger om aktivt ejerskab. Blandt andet mangler Danske Bank og Nordea på ny positivliste fra Komitéen for God Selskabsledelse. Men flere er på vej fra ”negativlisten” til positivlisten.

Selvom det nu er over et år side, Komitéen for God Selskabsledelse udstedte anbefalinger om aktivt ejerskab for institutionelle investorer er der en del af de store danske investorer, som fortsat tøver. Komitéen har netop offentligt en positivliste over danske investorer, som bekræfter at de vil følge anbefalingerne.

Komitéen nævner dog, at der kan nå at komme flere investorer på positivlisten , hvis de selv ”melder sig til. Anbefalingerne gælder for rapporteringsåret 2017, som offentliggøres i foråret 2018 sammen med årsrapporterne. Så det vil på nuværende tidspunkt være afklaret hos hovedparten af investorerne, om de vil rapportere om deres aktive ejerskab i år.

29 investorer har indtil videre meldt positivt ind til Komitéen, og der er flere umiddelbare overraskelser på listen, blandt andet PensionsDanmark og Industriens Pension, som historisk har været tilbageholdende med at udfordre ledelserne for danske børsnoterede selskaber, på grund af deres tætte relation til arbejdsgiversiden i deres egne bestyrelser. Også Jyske Bank er en positiv overraskelse, ikke mindst set i lyset af, at blandt andet Danske Bank og Nordea stadig mangler på positivlisten.

Begge koncerner har dog ”tilmeldt” nogle af deres underafdelinger, blandt andet Danske Banks DanicaDanske InvestNordea Invest og Nordea Liv & Pension. Faktisk er der overraskende få banker på positivlisten, selvom de både forvalter kunders pensionspuljer, diskretionære mandater, formuekunder og egenbeholdninger. Kun Nykredit og Nordfyns Bank optræder på positivlisten. Og Alm. Brand koncernen, Sparnord BankSydbank og Saxo Bank mangler helt.

Mens næsten alle de store pensionsselskaber, både kommercielle og arbejdsmarkedets, er med på positivlisten, manglede en del store investeringsforeninger og kapitalforvaltere, da Økonomisk Ugebrev gennemgik listen midt i sidste uge, blandt andet Maj Invest og Nykredit

Invest. Formand for Komitéen for God Selskabsledelse, Lars Frederiksen, siger til de foreløbige resultater: “Jeg synes, det er tilfredsstillende, at vi allerede det første år har fået 29 investorer, der positivt har tilkendegivet at de vil følge anbefalingerne. Jeg tror, at antallet skal ses i lyset af at der faktisk er tale om en række rimeligt krævende anbefalinger som kræver at en række processer hos investorerne kommer på plads. Og det tager tid. Det har vi respekt for. Men vi håber selvfølgelig, at vi i de kommende år vil se flere og flere investorer tilmelder sig på listen og dermed signalerer, at de vil arbejde aktivt med deres ejerskab i danske selskaber.”

FLERE ER PÅ VEJ IND PÅ POSITIVLISTEN
Meget tyder allerede på, at flere er på vej ind på positivlisten. Efter Økonomisk Ugebrev har kontaktet flere af dem, der ”mangler” har flere taget initiativ. Fra Danske Invest skriver managing director Morten Rasten til Økonomisk Ugebrev: ”Danske Invest bakker op om Komitéen for God Selskabsledelse og Anbefalinger for Aktivt Ejerskab. Ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab er vigtigt for investorerne, og det er et område Danske Invest arbejder med at videreudvikle. Vi har ikke været opmærksomme på, at der skulle sendes en mail til Komitéen om dette, men det er nu gjort, så Danske Invest forventes at fremgå af listen i løbet af dagen.” Næsten samme melding kommer fra BankInvest, der onsdag i denne uge ikke stod på listen: ”Det er en fejl, at BankInvest ikke allerede er på listen, for vi støtter naturligvis op om anbefalingerne,” lyder det fra Bankinvest.

Tryg oplyser, at man slet ikke har danske aktier i porteføljen. men at bestyrelsen skal tage stilling til en politik for aktivt ejerskab i næste uge, hvor man vil bakke op om anbefalingerne, og udarbejde en redegørelse, når man har danske aktier i porteføljen. Fra C Worldvide oplyser managing director Tim Kristiansen følgende: ”Vi har i mange år samarbejdet med GES om dialog med selskaberne og samarbejde med andre investorer. Vi har her i efteråret indgået et samarbejde med ISS, som skal hjælpe os med at udforme en politik for aktivt ejerskab, ligesom de hjælper os med at overvåge og give os rapporter/input til stemmebeslutninger i forhold til relevante problemstillinger på generalforsamlinger.”