Den daglige ledelse har langt mere faktuel viden og analysekapacitet end de bestyrelsesmedlemmer, der jo faktisk har det øverste ansvar. Sådan har det altid været. Men som bestyrelsesarbejdet har udviklet sig, med krav om større indsigt i branche- og markedsforhold, er der øget behov for at lukke informationsgabet, vurderer ekspert i corporate governance.

Den tid er for længst forbi,...