Ti af de største danske finansielle virksomheder har tilsluttet sig Michael Bloombergs anbefalinger fra The Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Anbefalingerne er rettet mod den finansielle sektors arbejde med klimarelaterede risici og muligheder. Investorerne vil forlange dybe og omfattende klimaoplysninger fra de selskaber, de investerer i. Mange ikke-finansielle...