Økonomisk Ugebrev har spurgt chefen for Nasdaq i Danmark, om den danske vækstbørs skal være åben for ethvert selskab, blot det lever op til formelle formkrav. I denne kommentar af børschef Nikolaj Kosakewitsch fra Nasdaq svarer han grundlæggende ”ja. Vores opgaver er at skabe transparens – og ikke vurdere forretningsmodeller. Det er investors eget ansvar at undersøge om selskaberne er værd at investere i”, lyder hans budskab.

Det er positivt, at nye selskaber igen finder vej til den danske vækstbørs. For at vi i Danmark kan have en velfungerende vækstbørs er det vigtigt at forstå præmissen for sådan et marked. Grundlæggende er vi som børs en transparensmaskine, der fungerer sådan, at vi beder selskaberne om at fremlægge relevant information, hvorefter investorerne træffer deres egne investeringsbeslutninger. Det er den centrale, objektive rolle vi har som børs.

Når vi ofte italesætter et behov for at skabe gode rammer for nynoteringer og investeringsklima, er det fordi det grundlæggende er en sund mekanisme, at selskaber kan bruge børsen til kapitalfremskaffelse, enten som alternativ eller supplement til bankfinansiering.

Den anden side af den ligning nødvendiggør, at det er investorerne, som sætter prisen på baggrund af den offentligt tilgængelige information. Her har vi tiltro til, at den fornuftige investor stemmer med sine penge og er klar over den risiko, der kan ligge i aktieinvesteringer. Hvis vi skal kunne screene for forretningsmodellen eller have krav til, hvor i kursspændet emissionskursen lander, kan vi ikke også være den objektive markedsplads.

Vores opgave er at sikre transparens. Men det betyder ikke, at vi er hævet over de ridser som enkeltsager kan have på markedet. Selskabers succes afspejler sig i markedet på samme måde som det modsatte gør. Her er det centralt at slå fast, at First North er en vækstbørs, hvor markedsdeltagerne skal have det lange lys på. Mange selskaber som går på First North vil være i en fase, hvor produkter og services enten ikke er fuldt afprøvet eller hvor tidshorisonten er lang.

Netop derfor har vi helt specifikt krav til selskaberne om at have en Certified Adviser. Det vil sige en udpeget rådgiver, godkendt af børsen, der hjælper selskabet til at blive klar til børsmarkedet og klar til at efterleve krav om oplysningsforpligtelser til markedet.

Og netop derfor gør vi en del ud af at fremhæve, at investering på First North er behæftet med større risiko. Det står både i børsens regler og på forreste side af virksomhedsbeskrivelserne. Først som sidst er det dog investorerne, som beslutter om de kan lide investeringscasen. Det skal de gøre på baggrund af den transparens vi er med til at sikre.

Når vi optager et selskab til handel er vores rolle i processen at sørge for at prospektet eller virksomhedsbeskrivelsen er klart forståeligt, at relevante emner er belyst og så foretager vi en egnethedsscreening af bestyrelse og ledelse. Der har således været tilfælde, hvor vi har afvist selskaber som ikke opfyldte noteringsbetegnelserne, ligesom vi har afvist Certified Advisers, som vi ikke mente opfyldte betingelserne.

Siden finanskrisen er First North blevet omfattet af markedsmisbrugsforordningen, hvilket betyder, at oplysningsforpligtelseskravene er ens uanset om et selskab er optaget til handel på hovedmarkedet eller optaget til handel på First North. En anden ændring er, at vi har forbedret processen med at screene ledelsen, større aktionærer og reelle ejere forud for et selskabs optagelse til handel. Dette arbejde varetages i dag af et selvstændigt dedikeret team.

Vi har længe arbejdet for, at flere mindre virksomheder vælger børsvejen og at flere privatinvestorer stemmer med deres penge i den daglige meningsmåling som aktiemarkedet er. Det er derfor vigtigt at investorerne foretager selvstændige valg, for det handler om at kunne håndtere risiko, hvis vi skal have en styrket aktiekultur i Danmark. I vores øjne er aktiekultur lig med at have realistiske forventninger til afkast og risiko.

Vores budskab til investorerne er, at man skal have en lang strategi, se sig godt for og huske at sprede sine investeringer, så enkeltudfald ikke vælter læsset. Dertil samarbejder vi løbende med pressen, så der kan rapporteres sagligt og nøgternt på de informationer, der er tilgængelige i markedet.