Den britiske tænketank Carbon Tracker introducerer snart et nyt intelligent værktøj, som præcist kan afgøre et kraftværks CO2-udledninger. Det kan give de professionelle investorer bedre indsigt til brug i deres aktive ejerskab. Hidtil har informationer om kraftværkers kapacitetsudnyttelse været utilgængelige, og derfor har de faktiske CO2-udledninger heller ikke kunne beregnes...