Udenlandske investorer har ikke øget den samlede stemmeandel på de danske børsnoterede selskabers generalforsamlinger de seneste år. Andelen er stort set uændret 41 procent, på trods af en udenlandsk ejerandel på 53 procent. Forklaring: 30 procent af de udenlandske fuldmagter erklæres ugyldige. Men det ventes nye EU regler at ændre på.

Ifølge Computershare, som rådgiver danske...