Sideløbende med utallige udmeldinger om grøn omstilling fastholder mange danske pensionskasser samtidig investeringer i selskaber, som planlægger eller allerede opfører ny fossil olie- og kulkapacitet.

Pensionsinvesteringer for mange milliarder kroner er placeret i selskaber, som i de kommende år enten bygger, planlægger, finansierer eller leverer ny kul- eller oliekapacitet, der...