ATP presses nu af amerikanske politikere og borgrettighedsorganisationer for sine investeringer i den kontroversielle amerikanske kautionsindustri, der kritiseres for at pålægge en ekstraskat på fattige og skævvrider ligebehandling i det amerikanske retssystem.  ATP ejer via en investeringsfond obligationer for 30 millioner dollars i den amerikanske kautionsindustri.

Den amerikanske aktionæraktivitetsgruppe Private Equity Stakeholder Project opfordrer ATP og andre investorer til at trække deres investeringer ud af den etiske betændte og højst kontroversielle amerikanske kautionsindustri, der anklages for at drive økonomisk rovdrift på allerede svage samfundsgrupper og forgælde både uskyldige anholdte og dømte kriminelle.

Industrien lever af at udlåne penge til folk, der ikke selv er i stand til at betale kaution. Kautionssystemet er kritiseret for at favorisere bemidlede mennesker, mens dem der ikke har råd enten må sidde i fængsel eller låne sig til kautionen. Det gælder uanset om man er skyldig eller uskyldig og under alle omstændigheder inden der er fældes dom. Tidligere guvernør i Californien Jerry Brown har kaldt det ”an obvious tax on poor people.”

For ATP´s vedkommende drejer det sig, ifølge mediet responsible-investor.com, om en investering på 30 mio. dollars i private equity-firmaet Endeavour Capital. Jim Baker fra aktivistgruppen har direkte opfordret ATP til at få Endeavour til at opgive sin investering I Aladdin and Aladdin’s kautionsfirma Seaview Insurance.

Selskabet ejer via investeringsfonde og obligationer i den amerikanske kautionsindustri – herunder Aladdin Bail Bonds, som er et af de største selskaber i industrien. ATP´s investering på 30 mio. dollars er placeret via investeringsfonden Endeavour Capital Fund VI.

ATP oplyser, at investeringen ikke er i strid med ATP´s politiker for ansvarlige investeringer. ”Det amerikanske kautionssystem er en del af det amerikanske retssystem, som giver varetægtsfængslede mulighed for at blive løsladt indtil deres sag kommer for retten. Det er en forretningsmodel som er meget udbredt i USA, og kun enkelte stater har ikke et sådant kautionssystem. ATP er en global investor, og ATP’s politik for samfundsansvar præciserer derfor også, at ATP arbejder med respekt for, at forholdene i andre dele af verden kan sætte andre rammer om selskabernes ageren, end hvad der gælder i Danmark og Vesteuropa,” siger Head of ESG i ATP, Ole Buhl

Spørgsmålet er dog også, hvorvidt danske lønmodtageres værdier flugter med det amerikanske kommercielle kautionssystem, der ifølge kritikerne skævvrider den amerikanske befolknings lige muligheder for at få juridisk bistand, når de anholdes. Den kommercielle kautionsindustri anklages for at spekulere i svage samfundsgrupper, der ikke af egen lomme kan kautionere sig ud af fængsel og få advokathjælp, mens en given sag undersøges.

”Investeringen er ikke i strid med ATP’s politik for samfundsansvar ” fastslår Ole Buhl.  ”Vi opretholder vores investering i Endeavour Capital og er i løbende dialog med fonden om dens investeringer og arbejde med samfundsansvar,” siger Ole Buhl.

Risici kan finansielt kan ramme ATP´s afkast

Udover det moralske diskutable i, at danske lønmodtageres bidrag placeres i den kontroversielle branche, står ATP også overfor konkrete juriske risici, der finansielt kan ramme ATP´s afkast.  Kautionsindustrien er allerede begrænset i fire amerikanske delstater. Flere stater kan være på vej med stramninger og endda deciderede totalforbud, der skal sikre lige muligheder for amerikanerne.

Senest har Californiens guvernør Jerry Brown underskrevet en lov, der som den første stat i USA totalt forbyder kautionsindustrien. Det vil potentielt medføre store tab for blandet Aladdin Bail Bonds. Hvis Californien gennemfører totalforbud mod kautionsindustrien, kan det koste på ATP´s afkast og måske inspirere andre delstater til det samme.

Der er dog, som i mange andre industrier i det forjættede land, en meget stærk modarbejdende industrilobby. Og foreløbig har de formået at udsætte lovens ikrafttrædelse til november 2020.  Det kan ske ved at indsamle underskifter og industrilobbyen har formået at indsamle mere en 360.000 af slagsen. Mediet Washington Post har, ifølge responsible-investor.com, beskyldt lobbyisterne for at betale folk for at underskrive.

”Når vi vurderer vores investeringer, fokuserer vi på, om et selskab agerer i strid med vores politik for samfundsansvar i investeringer, og Endeavour har ikke brudt med de retningslinjer, som ATP har opstillet. Vi har dog øje for reformtendenserne vedrørende de amerikanske delstaters kautionssystemer og vurderer, at det er mindre sandsynligt at se sådanne investeringer i fremtiden,” siger Ole Buhl.