Finans Danmark er positivt stemt overfor de foreløbige anbefalinger fra EU-kommissionens ekspertgruppe for ’Sustainable Finance’, om en bæredygtig reform af al finansiel EU-regulering. Blandt andet via bedre vilkår for bæredygtig finansiering, blot det ikke bremser markedsudviklingen, mener Finans Danmark.

Finans Danmark anerkender nødvendigheden af reformer i den finansielle sektor, men advarer samtidig mod indgreb, der kan bremse den finansielle produktudvikling og øge omkostningerne på sektoren generelt.

Vi er enige i, at kreditinstitutter og investeringsfonde er vigtige aktører i at skabe et grønnere miljø og en mere bæredygtig udvikling i Europa, og vi ser frem til aktivt at deltage i den udvikling

”Finans Danmark er generelt positiv overfor rapportens forslag. Vi er enige i, at kreditinstitutter og investeringsfonde er vigtige aktører i at skabe et grønnere miljø og en mere bæredygtig udvikling i Europa, og vi ser frem til aktivt at deltage i den udvikling. Vi er positive overfor, at EU ønsker at gå forrest politisk, og medvirke til at skabe fælles standarder i Europa,” siger Direktør for investering og opsparing hos Finans Danmark, Anders Klinkby.

Som tidligere beskrevet i Økonomisk Ugebrev Ledelse lægger EU-ekspertgruppen op til radikale bæredygtige reformer og de anbefaler, at de implementeres hurtigt i lovgivningen, så klimapolitiske mål tillades en fair chance for at blive indfriet inden deadline i 2030. Anbefalingerne fra ekspertgruppen for ’Sustainable Finance’ har til hensigt at sikre investeringer i bæredygtige initiativer på hele 177 mia. euro årligt frem mod 2030 – i alt omkring 1,77 billioner euro – som ekspertgruppen vurderer mangler for at nå EU’s klima- og energipolitiske målsætninger.

Særligt vurderer ekspertgruppen, at ”quick action” er nødvendigt i forhold til at etablere et klassificeringssystem for bæredygtige aktiver, en bæredygtig test og et øget investoransvar.

”Med hensyn til en EU-klassifikation på området er vi enige i, at de nuværende standarder og begreber ikke er entydige, og at der derfor er behov for bedre standarder. Konsekvenserne af en EU-klassifikation vil afhænge af den praktiske implementering. Der sker stor udvikling indenfor alle områder indenfor bæredygtig udvikling og ansvarlige investeringer, og det er vigtigt, at EU-standarder ikke bremser produktudviklingen,” advarer Anders Klinkby.

Ekspertgruppen forslår en ’bæredygtighedstest’ af al relevant EU-finansiel lovgivning, så det tydeligere fremgår, hvordan reguleringer i fremtiden vil påvirke forholdet mellembæredygtige mål og det finansielle system. Forslaget opfattes af flere medlemmer af ekspertgruppen som et væsentligt element i bestræbelserne på at ”include sustainability at the beginning of the EU regulatory chain.” ”Om forslaget om ”sustainability tests” af finansiel lovgivning er det vigtigt at være opmærksom på, at der ikke bliver for mange lag af lovgivning, der kan være overlappende og omkostningskrævende for investorerne,” siger Anders Klinkby.

De foreløbige anbefalinger problematiserer regulative rammer og finansielle lovgivninger (fx MIFID II og Insovency II) for ikke tilstrækkeligt at inkludere ESG-kriterier, og dermed lade den ledelsesmæssige beslutningsproces i stikken i forhold til at sikre langsigtede investeringshorisonter påkrævet for at understøtte bæredygtige klimamål. Denne kritik er Finans Danmark til gengæld enig i: ”Vi er enige i, at der kan skabes bedre muligheder for langfristet finansiering i bankerne, som understøtter bæredygtige projekter. Langsigtet finansiering begrænses i mange tilfælde i dag af lovgivningsmæssige krav og udfordringer ved langsigtede risikovurderinger, som gør projekterne mindre økonomisk attraktive,” vurderer Anders Klinkby.

Ekspertgruppen anbefaler at øge det overordnede investoransvar – den såkaldt fiduciary duty – der bl.a. omfatter oplysning og rapporteringer fra banker, øvrige finansielle institutioner og virksomheder om, hvordan bæredygtighed er involveret i ledelsesbeslutningerne. Her mener Finans Danmark, at danske bæredygtige projekter og finansiering allerede er meget langt i udviklingen med inddragelse af bæredygtige vurderinger i værdiopgørelserne.

”Klima- og miljømæssige elementer kan være relevante i værdiansættelsen og risikovurderinger. Det skaber fundament for vurdering og finansiering af bæredygtige projekter såvel som alle andre typer af aktiver, som Finans Danmarks medlemmer finansierer. Finans Danmarks medlemmer har et omfattende udlån til fast ejendom i Danmark, som generelt har en høj standard. Vi har også obligatorisk energimærkning af danske boliger, der bidrager til mere energivenlige ejendomme. Finans Danmark ser derfor gode muligheder for at bidrage til det europæ-iske arbejde med at fremme klima- og miljømæssige elementer i værdiopgørelsen af projekter og fast ejendom.”