De senere års kraftige fokus på ansvarlige investeringer har medført et boom i nye aktieindeks, der bygger på vidt forskellige metodiske tilgange til at vurderer bæredygtighed. Det har medført en kraftig stigning i ESG baserede investeringsprodukter.

Det gælder ikke mindst det stigende udbud af ETF´er, hvor også boomet kan spores i udbudte ESG baserede fonde. ETF er ofte passivt...