Kursudviklingen på OMX Nasdaq Nordics indeks for særlige bæredygtige Large Cap selskaber har siden 2010 udviklet sig mere end 30 procent lavere end indekset for alle nordiske Large Cap selskaber. Det fremgår af en analyse af kursudviklingen, Økonomisk Ugebrev Ledelse har foretaget.

Kursudviklingen for OMX’ bæredygtige aktieindeks understøtter således ikke for nærværende konklusioner fra en række nye internationale analyser om, at højt ESG-udviklede selskaber skaber mere eller mindre tilsvarende mere værdi til investorerne.

Målt på kursudviklingen (PI) for de sidste godt syv år, fra januar 2010 til nu, honoreres samfundsansvarligt-orienterede investorer altså ikke, hvis de har kastet investeringer efter nordiske selskaber med en høj ESG-rating eller fulgt det nordiske bæredygtige indeks gennem fonde eller andre investeringspuljer.

Den mere end 30-procents relative merstigning på OMX’ Nordic Large Cap indeks, i forhold til OMX’ GES Sustainability Nordic Cap indeks, har endda konsolideret sig i de sidste 18-20 måneder. Kursudvikling blandt OMX’ bæ-redygtige selskaber viser dermed ikke momentum efter vedtagelsen af hverken FN’s 17 verdensmål i september 2015 eller Paris-aftalen om minimering CO2-reduktioner fra december 2016.

Opfattelsen blandt ESG-markedsiagttagere er ellers, at begge globale begivenheder generelt har skærpet investorenes opmærksomhed på bæredygtige investeringer og direkte såvel som indirekte kanaliseret flere investeringer mod bæredygtige aktiver. Der rapporteres fx mange steder globalt om øget investeringer i både grønne obligationer og nye ESG-fokuserede investeringsfonde og ETF’er.

Vi synes, det er en god idé, at man som investor har mulighed for at investere ud fra principper om bæredygtighed. Derfor er vi også tilfredse med at være inkluderet i indekset

Det er bemærkelsesværdigt, at kun fem danske selskaber er repræsenteret på OMX’ bæredygtige indeks – Danske Bank, ISS, Novo Nordisk, Tryg og Vestas. ”Vi synes, det er en god idé, at man som investor har mulighed for at investere ud fra principper om bæredygtighed. Derfor er vi også tilfredse med at være inkluderet i indekset. Det er en anerkendelse af , at vi arbejder aktivt med ESG-principper og UN Guiding Principles”, siger chef for Investor Relations i Danske Bank, Claus I. Jensen.

Det er nærliggende ud fra et bæredygtighedssyn (ESG-teknisk perspektiv) at spørge til, hvorfor Novozymes, Coloplast, Carlsberg, DONG og Rockwool ikke er repræ-senteret på OMX’ bæredygtige indeks. GES Invest oplyser af forretningshensyn ikke offentligheden om konkrete ESG-forskelle i vurderingerne af de enkelte selskaber.

Selvom fx Novozymes er en velkendt CSR-frontløber, Carlsberg har høje ambitioner om bæredygtighed med den seneste Zero-carbon strategi, DONG har stærkt fokus på grøn energi og har frasolgt olie- og gasdivisionen, Coloplast er optaget på Dow Jones Bæredygtige (DJSI World) indeks, og Rockwool satser stort på et bæredygtigt produkt, er det ikke nok til at komme med i det fine nordiske bæredygtige selskab.

Udviklingen imod sammenhæng mellem høj ESG performance og økonomisk merværdi blev belyst af Økonomisk Ugebrevs skribent og CEO for Engagement International Erik Alhøj i sidste udgave af Økonomisk Ugebrev Ledelse. ”Indenfor godt én uge har tre uafhængige analyser konkluderet, at ansvarlige investeringer betaler sig finansielt. Investorer har ikke råd til at ignorere ESG forhold,” skrev Erik Alhøj med henvisning til tre analyser fra henholdsvis Nordea Equity Research, Financial Times og MSCI.

Grafen viser dog, at siden 2010 har aktierne på OMX’ bæredygtige indeks for nordisk Large Cap haft mere end svært ved at underbygge tesen om, at et højt bæredygtighedsniveau medfører mere værdiskabelse. Erfaringer fra flere andre tidligere analyser viser en mindre beskeden konklusion om, at ESG-score ”kun” minimerer risikoen for asymmetrisk information og ikke påvirker værdiskabelsen i negativ retning.