EU– Parlamentet vedtog 28. marts sin endelig forhandlingsposition i forhold til en klassifikation af bæredygtige investeringer. Formuleringen gør pr. definition investeringer i kul, gas-infrastruktur og atomkraft til ikke-bæredygtige aktiver. Forslaget gælder for finansielle produkter, der i forvejen er mærket som bæredygtige. Beslutter Ministerrådet at gøre forslaget til lov vil det...