I køreplanen for Klimapartnerskab med regeringen skriver finanssektoren, at de nødvendige investeringer for at nå 70 procents CO2-reduktionsmålet i 2030 ”ikke er rentable” for private investorer. Finanssektoren kræver, at staten træder til og garanterer attraktive afkast.

Alligevel fastholder formanden for klimapartnerskabet Torben Möger Pedersen over for Økonomisk Ugebrev, at der ikke er modsætninger mellem bæredygtige investeringer og afkastkrav.

 

nødvendige klimanvesteringer er ikke rentable

 

I finanssektorens egen Køreplan for finanssektorens klimapart – nerskab hedder det, at ”kernen i udfordringen bliver at skabe rammevilkår i Danmark og internationalt, der gør, at de nødvendige investeringer bliver økonomisk rentable.”

Finanssektoren konkluderer dermed, at klimainvesteringer for nuværende ikke tilbyder et attraktivt risikojusteret afkast.

Det ligner en helt ny erkendelse i forhold til tidligere meldinger fra finanssektoren, som de senere år højlydt og kontinuerligt har argumenteret for, at netop bæredygtige investeringer og afkast ikke er modsætninger.

 

Do good and do well – på samme tid

 

Formand for finanssektorens klimapartnerskabet med regeringen, CEO i PensionDanmark Danmark Torben Möger Pedersen, udtalte tilbage i 2018 i en artikel i Økonomisk Ugebrev, under overskriften ”Intet dilemma mellem afkast og etik,” at ”vores erfaring er, at krav om gode afkast på ingen måde udelukker samfundsansvarlige investeringer, eller som vi siger: ”Do good and do well” på samme tid.”

Torben Möger Pedersen har ved flere lejligheder siden gentaget budskabet, og direkte adspurgt på baggrund af klimarapportens formuleringer, er det tilsyneladende stadig budskabet.

”Den finansielle sektor skal naturligvis långive og investere forsvarligt ud fra almindelig sunde forretningsprincipper. Det er dét, der ligger i, at de grundlæggende økonomiske incitamenter skal være på plads. For et pensionsselskab som PensionDanmark er det et krav, at vi investerer for at opnå de bedst mulige afkast til fordel for medlemmerne. Vores erfaring er, at bæredygtige investeringer og afkast fint kan gå hånd i hånd,” siger Torben Möger Pedersen.

Hånd i hånd budskabet har i årevis lydt fra store dele af erhvervslivets aktører både i og uden for den finansielle sektor. Men budskabet harmonerer dårligt med finanssektorens og andre budskaber i køreplanerne.

 

Denne artikel er en ikke-låst abonnementsartikel, som er gratis tilgængelig. Ønsker du fuld adgang til alle øvrige artikler på ESG.ugebrev.dk kan du oprette gratis adgang i 7 dage ved at klikke her.

 

Staten skal tage risikoen, investorene gevinsten

baggrundsrapporten til finanssektorens køreplan for finanssektorens klimapartnerskab foreslås, at staten skal tage risikoen for udvikling af nye teknologier som private investorer derefter efterfølgende kan overtage, når varerne kan afsættes.

”Med offentlig kapital kan det offentlige påtage sig en del af de betydelige risici, der er i investeringernes udviklings- og modningsfase. Det kan medvirke til at sikre den fornødne rentabilitet for private investorer,” hedder det.

Brancheorganisationen Forsikring & Pension stiller også krav om statslige garantier for at sikre sikre indfrielsen af klimalovens målsætninger.

”For at sikre de nødvendige grønne investeringer frem mod 2030 er der behov for offentlige garantier for pris eller afsætning på teknologier, der ikke p.t. er konkurrencedygtige,” siger Jan V. Hansen, Vicedirektør i Forsikring & Pension.

Videre siger han: “På samme måde som det skete med f.eks. el fra vindmøller. Hvis det offentlige er opmærksomme på dette, kan fremtidens investeringer blive lige så rentable som nutidens. Og sikre nye erhvervspolitiske styrkepositioner – og dermed vækst og beskæftigelse.”

Staten skal altså påtage sig en del af risikoen, imens den finansielle sektor kun medvirker, når ”den fornødne rentabilitet” viser sig. Det vil typisk betyder et garanteret afkast på mellem 10 og 12 procent, hvis man sammenligner med for eksempel forventningerne i statens verdensmålfond (IFU).

Fra andre med kendskab til bæredygtig udvikling er kravene om garantier dog ikke så overraskende.

”Når det kommer til bæredygtighed, har den altoverskyggende grundregel i dansk erhvervsliv længe været, at profit og bæredygtighed går hånd i hånd. Klimapartnerskabernes rapporter afslører imidlertid, at danske virksomheder er opmærksomme på, at løsning af verdens problemer og profitmaksimering ikke går hånd i hånd, derfor beder de staten om hjælp. Hvis win-win var så effektiv, var klimakrisen nok blevet løst for længst,” siger ph.d. i filosofi og CSR-ansvarlige i virksomheden Gubra, Claus Strue Frederiksen.