Interview: Danske Bank vil genvinde tilliden i samfundet efter hvidvasksskandalen ved at komme tættere på kunder, kolleger og samfundet generelt. Redskaberne er på investeringssiden fokuseret på ESG-integration og aktivt ejerskab samt på bæredygtighedssiden tre fokusområder med udgangspunkt i FN’s Verdensmål. Læs interview med Senior Executive Vice President og Head of Group Sustainability, Jeanette Fangel Løgstrup.

ØU: Hvilke områder i den nye strategi er afgørende i relation til hvidvasksagen?

DB: ”Vi mener ikke, at det giver mening at udråbe et enkelt initiativ, da vi har sammensat en strategi, hvor hvert enkelt element er afgørende for at levere vores ambition om at skabe bæredygtig udvikling og positiv impact i de samfund, vi er en del af. Dog vil et hovedfokus for 2019 være at fortsætte arbejdet med at styrke integrationen af bæredygtighed i vores kerneforretning – det vil sige, integrere ESG faktorer i såvel investerings- som udlånsprocesser. Derudover er det værd at fremhæve vores tre strategiske fokusområder, som vi har defineret med udgangspunkt i FN’s Verdensmål 13 om climate action, 8 om Decent Work og mål 4 om Quality Education.”

Hvad betyder hvidvasksagen i arbejdet med at implementere strategien? 

”I relation til hvidvask-sagen er der ingen tvivl om, at vi står overfor en meget stor opgave med at genopbygge tilliden til Danske Bank – og vi ved, at det vil kræve en særlig indsats af alle ledere og medarbejdere i banken. I den kommende tid bliver det derfor helt afgørende for banken at holde fast i at levere den gode kundeoplevelse til alle vores kunder. Det er fundamentet for vores virksomhed. Derudover er der heller ingen tvivl om, at vores arbejde med at styrke og tydeliggøre bankens bidrag til samfundet spiller en vigtig rolle i at genopbygge denne tillid. Dermed bliver arbejdet med at realisere vores overordnede strategi indenfor samfundsansvar og bæredygtighed samt styrke governance og compliance på tværs af banken essentielt.”

I skriver, at I vil ”accelerating sustainable finance.” Hvilke metoder benyttes til at sikre bedre ESG-integration hos porteføljemanagerne?

”Vores porteføljemanagers analyserer ESG og finansielle faktorer på en systematisk måde i deres investeringsprocesser og påvirker selskaber gennem det aktive ejerskab og dialog. Vi har tilgang til en stor mængde eksterne data samt vores egne ’ESG materiality dashboard’. Hertil har vi etableret et internt ESG-integration Council, hvor investeringsorganisationen diskuterer ESG-relaterede spørgsmål på tværs af investeringsstrategier i forhold til, dilemmaer, risici, muligheder etc. De nye tiltag understøtter kundernes stigende efterspørgsel på integreret ESG i de løsninger, vi tilbyder.”

I har stemt ja til 96,7% af generalforsamlingsforslag i selskaber, I investerer i og nej i 2,6% tilfælde. Afspejler det, at I er standardsættende for etik og ansvar? 

”Vi mener ikke, at der er en sammenhæng mellem det at stemme imod forslag og så være standardsættende. For os handler det derimod om at bidrage til, at selskaberne udvikler sig i en positiv retning. Derfor er vores porteføljemanagere i løbende dialog med selskaberne, som de investerer i for at diskutere de væsentlige ESG-forhold, der influerer forretningen og for at påvirke dem igennem dialog. Arbejdet med at forbedre selskabernes ESG-performance foregår igennem hele året og ikke kun på generalforsamlingen. I dialogen kalibrerer vi forventningerne til selskaberne, og det kan afspejle sig i vores stemmeafgivelser.”

Er den nye strategi forankret i nye incitamentsordninger, der økonomisk belønner ikke-finansielle resultater?

”I Danske Bank har vi i stigende grad fokus på ESG i forhold til bonus og variabel aflønning. De ledere, der arbejder direkte med ESG relaterede områder bliver målt i forhold til ESG. Det kan eksempelvis være bankens investeringsprodukter og investeringspolitikker, leverandørkrav og indkøbspolitikker eller inklusions- og diversity mål. Desuden bliver alle ledere, der er omfattet af en bonusordning, målt på overholdelse af compliance i forhold til både interne og eksterne krav. I forhold til den øverste ledelse indgår disse mål også i det årlige bonusprogram med særlig og tung vægt på risk management og compliance. Herudover har den øverste ledelse et 3-årigt incitamentsprogram, som måler på den langsigtede værdiskabelse.”