PFA Pension og flere andre institutionelle investorer screener nu målrettet de virksomheder, der investeres i, for risiko for uetiske skatteforhold. Skattepolitikker og underliggende finansielle strukturer indgår dermed flere steder helt konkret i investorens samfundsansvarlige vurderinger, der i særlige tilfælde kan få indflydelse på investeringsbeslutninger og anspore til øget aktivt ejerskab.

Undersøgelsen af risici for aggressiv skatteplanlægning er fx nu en integreret del af Danmarks største pensionsselskab PFA Pensions ESG vurderinger af de virksomheder, som pensionsselskabet investerer i. De systematiske screeninger indeholder bl.a. vurderinger af virksomhedens effektive skatteprocent, overførsler af overskud og andre transaktioner, potentielle aggressive finansielle strukturer, udnyttelse af hybride finansieringsinstrumenter, aktiviteter i skattelylande og omgåelse af transfer pricing regler.

”Det er nyt for os og den finansielle sektor generelt at inddrage screening for aggressiv skatteplanlægning i relation til ansvarlige investeringer. Men det er lige før sommerferien indskrevet i vores officielle politik. Og vi modtager nu løbende informationer om alle porteføljeselskaber, hvor vi har mere end 20 millioner kroner investeret,” siger koncernfinansdirektør Anders Damgaard fra PFA.

I sidste måned modtog PFA ni advarsler – ”tax-alert” – på selskaber, hvor der er registreret hændelser, som kan pege på en uetisk skatteadfærd.

Et eksempel på en ”tax-alert” er den amerikanske fødevarekoncern Mondelez International, der bl.a. står bag brands som Stimorol, Toblerone, TUCbiscuits ogMarabou chokolade. I den udsendte ”tax-alert” gøres der bl.a. opmærksom på, at koncernen ikke har betalt selskabsskat i England for regnskabsåret 2014/15 på trods af overskud på 96,5 mio. pund i det pågældende regnskabsår samt, at den effektive skatteprocent for hele koncernen i årene før blev reduceret til under 10 procent.

I advarslen hedder det bl.a., at ”Mondelez International could be associated with tax avoidance practice (…). Mondelez could be applying agressive tax structures including hybrids, as well as internal restructurings in order to lower the tax base (…). Both lowering the groups taxablebase and shifting profits to low jurisdictions might be not in line with the OECD guidelines.”

PFA Pensions skattescreeninger varetages af screeningselskabet GES Investment Services, der læner sig op ad OECD’s guidelines fra 2013 til at vurdere risikoen for skattekontroverser. Retningslinjerne udstyrer regeringer med værktøjer til at afhjælpe skatteunddragelse og sikre, at overskud beskattes der hvor den økonomiske aktivitet udføres og de finansielle værdier skabes.

Advarsel om mulig aggressiv skattepraksis betyder ikke nødvendigvis, at der er foretaget kriminelle handlinger, men udtrykker et samlet billede af rapporteringer om handlinger, der øger risikoen for uetisk adfærd. Mange danske institutionelle investorer – herunder bl.a. PFA, Danica og Nordea Liv – har investeret i Mondelez, der omsætter for omkring 35 mia. dollars for at skabe et resultat på godt 2 mia. dollars.

Finder vi forholdene kritisable retter vi henvendelse for at få en forklaring og om der er rettet op på forholdene

”Vi kigger på, om der tegner sig et billede af systematisk skatteunddragelse, før vi evt. går videre med at søge flere informationer. Finder vi forholdene kritisable retter vi henvendelse for at få en forklaring og om der er rettet op på forholdene. Men skattesager har en tendens til at være meget politiske, og vi kan ikke gøre så meget andet end at vente på myndighedernes dom, før vi kan tage endeligt stilling til uetisk adfærd. Der er fx også sager på både Google og Apple, men vi fastholder vores aktier, indtil vi kender det endelige udfald og selskabets kommunikation og handlinger efterfølgende”, siger Anders Damgaard, der ser OECD’s 15 handlingsaktioner i guidelinene som pejlemærker for at identificere aggressiv skatteplanlægning.

Ifølge Palle Ellemann fra GES Investment Services er der en stigende interesse blandt de institutionelle investorer for screeninger, der kan give oplysninger om virksomhedernes skattepraksis: ”Vi har tilføjet skat som et ekstra modul i den norm-baserede screening som GES foretager. Derfor følger skatte-screeningen de samme processer og er baseret på samme screeningsværktøj, hvor vi screener mere end 25.000 kilder – særligt medier og relevante hjemmesider – for kritik af selskaber i universet. Det er således heller ikke hele vores GES univers af 20.000+ selskaber, som bliver screenet, men et mindre udsnit”.

Joachim Kattrup