Den danske børsnoterede kapitalforvalter New-Cap Holding investerede sidste år i den amerikanske klyngebombeammunitionsproducent Textron, der ellers er sortlistet af stort set alle danske institutionelle investorer for ikke at respektere konventionen mod klyngebomber. Ny international rapport fastslår, at kun seks danske institutioner har fuldt styr på evt. indirekte investeringer i klyngebombeindustrien.

Børsnoterede NewCap Holdings indirekte investering afspejler et generelt problem i den finansielle sektor. Mange investorer ved ikke om de gennem deres investeringspuljer er medejer af investeringer i konventionsstridige eller sortlistede børsnoterede selskaber.

Investeringen blev i juni 2016 konstateret i ”nogle underliggende placeringer, hvor der ikke var fuldt indsyn,” oplyser NewCap Holding til Økonomisk Ugebrev. NewCap Holding har efterfølgende afviklet investeringen på 1,5 mio. kr. og er derfor ikke længere investor i klyngebombeindustrien.

”Vi måtte i 2016 desværre konstatere, at der i nogle underliggende placeringer, hvor der ikke var fuldt indsyn, var de anførte investeringer. Disse blev straks afviklet i 2016, da vi blev klar over det, og vi er således ikke investorer i selskabet i dag,” skriver direktør i NewCap Holding, Peter Steen Christensen, i en mail til Økonomisk Ugebrev.

Sagen er alvorlig i sig selv. Men den afspejler også et generelt problem i den finansielle sektor. Mange investorer ved ganske enkelt ikke, om de i underliggende investeringer er engageret i konventionsstridige eller sortlistede selskaber

NewCap Holding skriver i sin årsrapportering, at selskabet ”er meget bevidst om sit samfundsansvar”, men samtidig også, at ”Koncernen ikke har formuleret en egentlig politik for samfundsansvar, herunder for menneskerettigheder og klima.” Spørgsmålet er naturligvis, om man kan være ”meget bevidst om sit samfundsansvar” uden at have en politik eller strategi. NewCap Holdning er selv et godt eksempel på, at en ”særlig bevidsthed” ikke er tilstrækkeligt. Konkrete og gennemarbejdede politikker og handlinger er helt afgørende.

Sagen er alvorlig i sig selv. Men den afspejler også et generelt problem i den finansielle sektor. Mange investorer ved ganske enkelt ikke, om de i underliggende investeringer er engageret i konventionsstridige eller sortlistede selskaber. Problemet kan ”ramme” private såvel som professionelle investorer, hvis de investerer i eller benytter sig af forvaltere med svage principper, inkonsekvente politikker for ansvarlige investeringer eller manglende kontrol.

Og dem er der, ifølge non-profit organisationen PAX, mange af i Danmark. Ifølge PAX’s netop offentliggjorte rapportfra 23. maj i år, om investeringer i klyngebombeindustrien, har kun seks danske institutionelle investorer fuldt implementerede politikker for ansvarlige investeringer, der på tilstrækkelig vis sikrer mod underliggende finansielle positioner i klyngebombeindustrien.

Kun seks selskaber med solide politikker
I PAX’s såkaldte ’Hall of Fame’, altså de bedste virksomheder, findes ATP, Lægernes Pensionskasse, PenSam, PensionDanmark, PFA og PKA som de eneste, der efter PAX’s kriterier er solide nok til at undgå sager som NewCap Holdings tilfældige investering i Textron sidste år.

Blandt de næstbedste virksomheder, finder vi tre danske investorer, Danske Bank, DIP og Nykredit. Ifølge PAX har disse selskabet arbejdet ihærdigt på at udvikle deres ansvarlige politikker, så PAX nu definerer dem som ”runners-up”.

Men selv blandt de næstbedste vakler politikkerne i forhold til at omfatte alle finansielle produkter, ifølge PAX. Der er blandt de næstbedste stadig stor risiko for, at der kan ske investeringer i klyngebombeindustrien gennem f.eks. underliggende tredjepartsprodukter, indeksinvesteringer eller afledte finansielle instrumenter. Eksemplet NewCap Holding viser, at det ikke blot er en teoretisk risiko.

Peter Steen Christensen fra NewCap Holding siger til Økonomisk Ugebrev, at ”der er implementeret et specifikt forbud mod den omtalte investeringstype, og det at vi konstaterer den indirekte investering og straks afvikler den, viser at vore interne retningslinjer og kontroller fungerer. Det viser desværre også, at det ikke altid er muligt at få fuld indsigt, når investeringer omfatter underliggende placeringer.”

Dansk Aktionærforenings administrerende direktør Leonhardt Pihl mener ikke, at der er nogle undskyldninger for at undlade at implementere samfundsansvarlige politikker, der sikrer investorer fuld gennemsigtighed. ”Som udgangspunkt skal de professionelle investorer sikre, at deres produkter er gennemsigtige og varedeklareret. Det gælder både direkte og indirekte produkter. Samfundsansvar betyder meget for investorerne, og det skal afspejles i produkterne og i virksomhederne bag,” siger Leonhardt Pihl til Økonomisk Ugebrev.

Joachim Kattrup

Læs hele udgivelsen her