Fra juni næste år gælder nye EU-regler om aktivt ejerskab for alle danske kapitalforvaltere, fra ATP, LD til banker, investeringsforeninger, forsikrings- og fondsmæglerselskaber. Ifølge lovudkastet går oplysningskravene om aktivt ejerskab langt videre end komiteens aktuelle anbefalinger. Blandt andet skal investorerne fremover offentliggøre deres konkrete stemmeafgivelse på hvert...