Økonomisk Ugebrev Ledelse skrev i seneste udgave, at PensionDanmark ikke følger anbefalingerne om aktivt ejerskab, ved ikke at offentliggøre såkaldte Voting Records, altså hvordan man har stemt på de børsnoterede selskabers generalforsamlinger. Men PensionDanmark lever faktisk op til alle anbefalinger. Komiteen vil overveje at stramme anbefalingen ved næste revision.

Komiteen for God...