Kritiske pensionsopsparere i MP Pension revser pensionskassens interne redegørelse i Ematum-skandalen, der handler om danske investeringer i et korrupt statsligt tunfiskerifirma i Mozambique. MP pension, der har tjent 6 millioner kroner på investeringen, erkender at man aldrig skulle være gået ind i projektet, men fastholder at alle etiske retningslinjer er overholdt.

Medlemmer af MP Pension kritiserer nu pensionskassens ledelse for ikke at være grundige nok i en redegørelse om investering i de meget omtalte Ematum-obligationer. Kritikken går at pensionsselskabets ledelse kun ser på om egne etiske retningslinjer er overtrådt. Ifølge redegørelsen er de interne etiske regler overholdt. Men den forklaring accepterer en kritisk kundegruppe ikke som tilstrækkelig.

Pensionskassens medlemsforening Kritiske Pensionskunder mener, at sagen handler om meget mere end retningsliner, og at MP Pension viger uden om centrale spørgsmål i relation til kapitalforvalterens rolle. ”Man har fokuseret på at undersøge, om der har været brud på MP Pensions egne retningslinjer, hvilket der angiveligt ikke har. Man har gjort meget ud af at forklare, hvordan man arbejder, hvilket er fint og nyttigt. Men formålet med at undersøge forløbet omkring Ematum var meget bredere,” siger Ole Stage, som repræsenterer Kritiske Pensionsopsparere. MP Pension er ikke enige i kritikken. ”Vi har undersøgt vores investering i Ematum så godt og grundigt, som vi mener, vi kan,” oplyser presseansvarlig Christian Gundtoft som svar på kritikken.

Spørgsmålet drejer sig som, hvorvidt MP Pension kunne have sikret sig bedre indsigt i Ematum-casen

Ole Stage og de kritiske pensionskunder mener ikke, at MP Pensions bestyrelse har taget stilling til, hvad pensionsselskabet kunne have gjort anderledes gennem kapitalforvalteren Aberdeen i forhold til den fatale investering i Ematum. Spørgsmålet drejer sig som, hvorvidt MP Pension kunne have sikret sig bedre indsigt i Ematum-casen fx via krav om ’due diligence’ fra kapitalforvalteren, som ifølge Kritiske Pensionskunder burde have sikret sig mere indsigt om låneudstederen Credit Suisses oplysninger.

Ifølge en anden redegørelse, bl.a. beskrevet i Information d. 10. juli 2017 fra det internationale konsulentfirma Kroll om sagen, gav Credit Suisse, der udstedte lånedokumenterne, uklare svar og Aberdeen nedbragte derfor MP Pensions beholdning.

Men MP Pensions redegørelse behandler slet ikke denne dokumentation om korruption, der viser at lånegarantier blev givet i strid med den mozambikanske forfatning. Derfor vil Kritiske Pensionskunder gerne have belyst, hvorfor MP ledelsen frikender kapitalforvalteren, men samtidig konkluderer, at man vil skærpe sit fokus fremadrettet på valg af kapitalforvalter. ”Bestyrelsen overvejer imidlertid om man fremover skal være mere omhyggelig, når man vælger eksterne kapitalforvaltere. Men det er en mærkelig konklusion, for redegørelsen finder ikke kapitalforvalterens ageren kritisabel,” siger Ole Stage.

MP Pension mener ikke, at pensionsselskabet forsøger at løbe fra et ansvar, men vurderer at der aldrig er garanti mod fejl. ”Som vi skriver, så står det i dag klart, at vi og mange andre ikke skulle have investeret i Ematum. Det har vores undersøgelse klart vist, men vi har været grundige og er gået dybt ned i substansen og også prøvet at forklare, hvordan det skal ses i sammenhæng med vores forretningsmodel og ESG-mæssige risikostyring. Det er desværre sådan, at selv det mest solide set-up ikke er en garanti,” siger Christian Gundtoft.

”Vi er altid meget omhyggelige med vores investeringer. Det skylder vi vores medlemmer, der har forventning om et højt afkast baseret på ansvarlige investeringer. Imidlertid kan vi altid blive endnu bedre, og derfor har vi besluttet os for at yderligere at udbygge vores ESG-mæssige arbejdsprocesser, som det fremgår af redegørelsen.” Siger Christian Gundtoft, der ikke oplyser hvordan det vil ske.

Selvom kritiske pensionskunder revser MP Pension er der også plads til anerkendelse. ”Jeg vil gerne understrege, at jeg også synes, at MP Pension skal have ros for at tage denne sag op. Ingen andre danske finansielle institutioner, der har investeret i Ematum har stillet selvkritiske spørgsmål eller forsøgt at lære af den. Pension Danmark, hvor fagbevægelsen har en afgørende indflydelse, har helt ignoreret sagen. Heller ikke Danske Bank og Nordea, der har købt Ematum-papirer har haft moralske kvababbelser,” siger Ole Stage.

Læs mere her.