Aktivistiske medlemmer i Danmarks Lærerforening (DLF) vil rejse skærpede klima- og governancekrav til bestyrelsen, der har Anders Bondo Christensen som formand.

DLF’s pensionskasse, Lærernes Pension, hvor Anders Bondo også er formand, efterlever ikke sidste års DLF-kongresbeslutning om, at ”aktivt arbejde for at være en synlig medspiller i kampen for den grønne...