Nordeas aktiefond ”Invest Klima og Miljø” fremviser bedste afkast på både kort og længere sigt blandt de 26 fossilfrie investeringsfonde i Danmark. Alm. Brand Invest skærper sine etiske retningslinjer og trækker investeringer i kul, gas og olie i alle investeringsforeningens – nu fossilfrie – investeringsfonde.

”Nordea Invest Klima og Miljø” har præsteret hele 27,2 procent i afkast i de seneste 12 måneder, 16,5 procent i indeværende år (YTD) samt tre- og femårige afkast på henholdsvis 16,2 og 17,3 procent. Nordea har ikke identificeret et benchmark for den særdeles koncentrerede portefølje, der kun rummer omkring 50 aktier med en utraditionel fordeling i forhold til normen i andre globale aktiefonde. Fonden har en høj risikoprofil på 6 – på skalaen 1 til 7.

Eksempelvis har vi 31 procent industriaktier mod en vægt på kun 12 procent i MSCI World – og så til gengæld ingen olieaktier

”Nordea Invest Klima og Miljø er en relativt koncentreret portefølje med lige omtrent 50 aktier, mod de flere hundrede, der kan være i en traditionel global aktiefond, så den kan godt svinge en del. Og så er der dét, at fondens sektorfordeling er meget anderledes end et almindeligt aktieindeks. Eksempelvis har vi 31 procent industriaktier mod en vægt på kun 12 procent i MSCI World – og så til gengæld ingen olieaktier,” siger direktør i Nordea Invest, Eric Christian Pedersen.

Nordea Invest har længe satset på bæredygtige – herunder fossilfrie – investeringsfonde, hvor også afdelingen ”Nordea Invest Engros Int. Aktier – Etisk” falder ind under klimabevægelsens Ansvarlig Fremtids kriterier for fossilfri investering. Fonden leverer pæne afkast til kunderne.

”Vi tilbyder allerede, foruden Klima og Miljø, vores serie af Stars-fonde, der alle har ekstra fokus på at finde virksomheder, der er foran i bæredygtighed og ansvarlighed. Specielt Nordea Invest Global Stars og Nordea Invest Emerging Stars klarer sig fantastisk og er henholdsvis 7 og 8 procentpoint foran deres respektive benchmark i år. Vi oplever stigende interesse i vores Stars-fonde og Nordea Invest Klima og Miljø – og i bæredygtighed som tema generelt,” siger Eric Christian Pedersen.

Alm. Brand Invests aktiebaserede afdeling for Europæiske Aktier klarer sig også flot og rammer tæt på benchmark – MSCI Europe NR USD – på både kort og langt sigt. Alm. Brand Invest har i sommer opdateret investeringsprofilen så alle Alm. Brand Invests fonde nu accepteres af Ansvarlig Fremtid som værende fossilfrie investeringsfonde.

Direktør Torben Frederiksen fra Alm. Brand Asset Management oplyser, at opdateringen har haft konkrete konsekvenser for aktivsammensætningen i forhold til primært eksklusion af forsyningsselskaber med høj aktivitet i udvinding af kul samt af selskaber, hvor mere end fem procent af indtægterne hentes fra brancher, som distribuerer eller servicerer produktion af fossile brændstoffer. Den skærpede klimaprofil i de berørte fonde har hovedsageligt sin årsag i ændrede markedskrav. ”Det har været, og er, et ønske/krav fra vores primære kundegruppe, at de har mulighed for at investere under hensyntagen til ovenstående (Fossilfri, Red.). Derudover tror vi på, at ønsket om og muligheden for at investere etisk og bæredygtigt, vil blive forøget fremadrettet,” siger Torben Frederiksen.

For de obligationsbaserede fossilfrie investeringsfonde ligner Nykredits afdeling ”Engros European HY SRI” pt. en vinder med et årligt afkast på 5,9 procent over 10 år. Det er samtidig en af de fossilfri investeringsfonde med lang track-record, ifølge Morningstar. Ansvarlig Fremtid udgav i den forgangne uge, i samarbejde med Vedvarende Energi, en guide om, hvordan institutionelle investorer kan organisere fossilfrie investeringer. Ifølge Økonomisk Ugebrevs oplysninger vil flere kapitalforvaltere inden længe oplyse om investeringernes CO2-aftryk.