Nordea Invests højprofilerede Star-fonde markerer sig i Økonomisk Ugebrevs årlige rating af aktiebaserede ESG-screenede og fossilfrie investeringsfonde både som bedst og værst. Global Stars-fonden topper ratingen med højeste afkast, mens Emerging Stars-fonden leverer år-til-dato ringeste afkast blandt alle 24 investeringsfonde i ratingen og ligger under sit benchmark på lidt længere...