Nordea Invests højprofilerede Star-fonde markerer sig i Økonomisk Ugebrevs årlige rating af aktiebaserede ESG-screenede og fossilfrie investeringsfonde både som bedst og værst. Global Stars-fonden topper ratingen med højeste afkast, mens Emerging Stars-fonden leverer år-til-dato ringeste afkast blandt alle 24 investeringsfonde i ratingen og ligger under sit benchmark på lidt længere sigt.

Nordea Invest Global Stars vinder Økonomisk Ugebrevs årlige rating af ESG-screenede og fossilfrie investeringsfonde. Nordea Invest holder dermed fast i sin position fra sidste år, som bedste danske udbyder af ESG-screenede og fossilfrie aktiebaserede investeringsfonde.

Sidste år var det investeringsfonden Nordeas aktiefond ”Invest Klima og Miljø”, som toppede opgørelsen, mens det i år altså er ”Global Stars, som på både et-, treog femårs sigt kan præstere det bedste afkast blandt alle udvalgte investeringsfonde.

 

Vi er glade for at se, at Nordea Invest Global Stars ligger helt i toppen på afkast. Det underbygger vores tro på, at fokus på bæredygtighed ikke behøver at koste på afkastet

”Vi er glade for at se, at Nordea Invest Global Stars ligger helt i toppen på afkast – både sammenlignet med andre fonde, der har en ”grøn” profil, og med de traditionelle aktiefonde. Det underbygger vores tro på, at fokus på bæredygtighed ikke behøver at koste på afkastet,” siger direktør Eric Christian Pedersen fra Nordea Invest.

Mange investorer er enige med Eric Christian Pedersen. Fra december 2016 til juni 2018 voksede den samlede formue i alle Stars-fondene samt Nordea Invest Klima og Miljø, og deres søsterfonde til kunder i Europa fra godt 23 mia. kr. til knap 38 mia. kr.

Kun én investeringsfond, PFA Invests fond Globale Aktier, der samlet set placerer sig på tredjepladsen, formår at levere et bedre afkast, men kun på femårs sigt. Her formår PFA Invest at præstere mere end én procent bedre afkast end Nordea Global Stars-fond.

I femårs afkast finder vi også C WorldWides Globale Aktier Etik, der er med helt fremme med et afkast på 12,7 procent. Værd at bemærke her er, at C WorldWides Globale Aktier Etik er 100 procent fossilfrie, selvom det ikke konkret er formuleret i ESG investeringspolitikken for fonden. Også investeringsfonden ”Engros Global Restricted” fra Danske Invest klarer sig godt og kommer samlet ind på tredjepladsen med solide afkast for både år-til dato, et og tre-årssigt på henholdsvis 11,1, 13,7 og 11,3 procent. Investeringsfonden taber dog pusten på femårssigt, hvor afkastet falder til 6,5 procent. Det er et stykke under gennemsnittet for de 24 aktiebaserede investeringsfonde, der er med i opgørelsen.

Opgørelsen af de ESG-screenede og fossilfrie fonde er foretaget fredag den 11. oktober, altså efter den seneste generelle afmatning på de globale aktiemarkeder. Det gennemsnitlige afkast for år-til-dato (1.1.2018 til 11.10.2018) er 3,9 procent.

Mens Nordea Invest kan glæde sig over topplaceringen for Global Star fonden må en anden af Nordeas Invests højprofilerede ”Star-fonde” – Nordea Invest Emerging Stars – til gengæld lide den tort at klare sig ringest med et negativt afkast for år-til-dato på minus 11,8 procent. Fonden præsterer dog pænt på treårssigt med et afkast på 10,1 procent, hvilket er meget tæt på gennemsnittet på 10,7 procent for alle fonde.

”Nordea Invest Emerging Stars har haft det svært i år, efter et 2017, hvor den slog benchmark med hele 8 procentpoint. Årsagen er både, at emerging markets generelt har givet negativt afkast, pga. frygten for Trumps handelskrig, men også at asiatiske teknologiaktier – som Emerging Stars har mange af – er specielt hårdt ramt,” siger Eric Christian Pedersen fra Nordea Invest.

Sådan har vi gjort

Årets rating af Fossilfrie investeringsfonde er baseret på en kombination af Morningstars ESG-kriterier for ”Socially Conscious” investeringsfonde samt Morningstars ”Low Carbon Designation”. Vi har ikke vurderet eller taget stilling til den konkrete ESG-politik, og der kan således være store forskelle på ESG-investeringsstrategierne.

På fossilfrie kriterier har vi identificeret fonde, hvor porteføljens værdi igennem de seneste 12 måneder i gennemsnit ikke har oversteget syv procent fra selskaber, som skaber mere end fem procent af omsætningen fra kul, olie- og gasproduktion samt selskaber, hvor mindst 50 procent af deres overskud stammer fra produkter indeholdende olie and gas.