Økonomisk Ugebrev Samfundsansvar lancerer nu en omfattende database, der kortlægger institutionelle investorers kontroversielle investeringer.

www.xklude.com giver abonnenter overblik over de kontroversielle investeringer på 25 investorers aktielister. Målet er at dække de største investorer i hele Europa.

Xklude.com rangerer både nordiske storinvestorer og globale børsnoterede selskaber efter en ny kontroversielscore, der giver mulighed for at sammenligne investorer og selskaber på en række kontroversielle parametre.

Databasen tilbydes både i en gratis (freemium) og en betalings (premium) version, som giver mere avancerede søgemuligheder og viser dybere og flere søgeresultater.

Økonomisk Ugebrev har gennem flere år fulgt de største institutionelle investorers investeringer tæt. Som et dybdeborende erhvervs- og finansmedie med en samfundsansvarlig sektion er vi naturligt interesserede i at undersøge og videreformidle til vores læsere og andre interesserede, hvordan pensionskasser og andre store investorer forvalter deres mandater.

Det gælder grønne aktier såvel som investeringer i børsnoterede selskaber, som af forskellige årsager kan identificeres som kontroversielle. Kortlægningen af investorernes investeringer har vi løbende foretaget gennem de seneste år.

Det nye er, at vi har systematiseret indsigten over de kontroversielle investeringer i en database, som vi har døbt Xklude.

 

Se præsentation af Xklude her

 

Databasen giver brugerne et overblik over, hvilke børsnoterede selskaber, som er forbundet til et eller flere kontroversielle emner, og hvilke institutionelle investorer, som har investeret i selskaberne.

Med andre ord viser databasen, hvem der bidrager til den finansielle værdikæde i for eksempel kulindustrien, eller til selskaber der ikke lever op til formelle krav til menneskerettigheder – for blot at nævne to ud af de i alt 28 kontroversielle temaer, som er indeholdt i databasen.

Et kontroversielt tema kan defineres på mange forskellige måder og afspejler grundlæggende en common sense vurdering af, hvad grupper i samfundet med rimelighed kan argumentere for er kontroversielt.

Hertil kommer, at oplysninger skal være rapporteret af en troværdig kilde, som typisk vil være en myndighed, en respekteret NGO eller en organisation, der kan på rimeligvis kan dokumentere sine observationer om kontroversielle handlinger.

Således er for eksempel tobak- og kulselskaber i Xklude-databasen identificeret som kontroversielle, fordi de henholdsvis modarbejder verdensmål nummer tre og Parisaftalen om CO2-reduktioner.

I alt er der for nuværende identificeret 28 kontroversielle temaer, som bl.a. også tæller brug af skattelylande, involvering i systemetisk racisme via investeringer i kommerciel fængselsdrift eller i ulovligt besatte områder.

Også selskaber, som får flest bødestraffe og klyngebombeselskaber, er identificeret som kontroversielle, ligesom vi netop har tilføjet internationale banker, der er under mistanke for hvidvask af penge for milliarder.

Xklude.com giver betalende abonnenter mulighed for avancerede søgninger, hvor forskellige kriterier kan opstilles. I alt kan brugere kombinere ti søgekriterier alt efter behov. Desuden har vi segmenteret de kontroversielle temaer efter ESG-kategori og hvilke verdensmål temaet modarbejder.

Søges der for eksempel på en kombination af ”governance kategori” og ”modstand mod verdensmål nummer 16” (fred, retfærdighed og stærke institutioner) viser søgeresultatet for nuværende mere end 400 børsnoterede selskaber, der på forskellig vis er koblet på temaer som relaterer sig til søgekriterierne.

Ved hvert af selskaberne oplyses, hvilke investorer som ejer aktier, hvilke kontroversielle emner selskabet samlet set er koblet til, samt en række andre informationer og beskrivelser af selskabet.

Den avancerede søgefunktion tilbyder desuden søgninger på baggrund af industrier, børsmarkeder, ISIN-kode, Ticker, den valuta aktien handles i, eller giver fuldt overblik over samtlige kontroversielle investeringer hos en enkelt investor.

Xklude.com databasen tildeler både investorer og virksomheder en kontroversiel score. I alt udregner databasen tre kontroversielle scorer for investorerne og fire kontroversielle scorer for de børsnoterede virksomheder.

Xklude brugere har dermed mulighed for at sammenligne både investorernes porteføljer og virksomhedernes kontroversielle niveau i forhold til antal investorer og antal kontroversielle emner, de er koblet til.