Den første danske FirstNorth børsnotering i mere end 10 år indskriver sig på perfekt vis i flere globale megatrends. Den danske car-sharing virksomhed GreenMobility vil lukrere på urbanisering, øget efterspørgsel på bæredygtige transportløsninger samt den stigende interesse for deløkonomiske koncepter.

Analyse: Timingen ser således ud til at være den helt rigtige for stifter og hovedaktionær Henrik Isaksen – uanset om næste fase er fortsat forretningsudvikling, som prospektet lægger op til, eller salg til en konkurrent eller eventuelt samarbejdspartneren Renault.

For GreenMobilitys produkt står faktisk stærkt ved at gøre det både brugervenligt og billigt for moderne byboere at få adgang til ”Din ByBil”

Markedet for bybilordninger er i kraftig vækst, og identiteten som børsnoteret virksomhed er formentlig mere værd end de ni mio. kroner, som noteringen har kostet i honorarer og salærer. Konkurrencen er nemlig benhård og udspiller sig mellem de helt store globale bilselskaber som fx Avis (ZipCar), BMW (DriveNow) og Daimler AG (Car2go). I et selskab, hvor det handler om at byde sig til for moderne millionbyer, såkaldte smartcitys, er det en barrier at være sårbar eneaktionær, sådan som bestyrelsesformand Henrik Isaksen hidtil har været det. Ud over de omkring 60 mio. kr. som børsnoteringen har indbragt, så er noteringen i sig selv vigtig for virksomhedens forhandlingsposition. For GreenMobilitys produkt står faktisk stærkt ved at gøre det både brugervenligt og billigt for moderne byboere at få adgang til ”Din ByBil”. Dertil kommer, at selskabet, modsat sine internationale konkurrenter, udelukkende benytter el-biler med grøn el fra E-ON. Det er der faktisk ikke andre, der på nuværende tidspunkt kan tilbyde, og det vil mange europæiske byer finde attraktivt.

Det ligner derfor umiddelbart en potentiel indbringende fremtid for GreenMobility på markedet for bybiler, som ifølge både McKinney og Boston Consulting Group p.t. fremviser tocifrede vækstrater.

Kunne de have rejst flere penge?
Men spørgsmålet er så, om GreenMobility ikke kunne, og måske skulle have forsøgt, at rejse endnu flere penge, nu hvor timingen og markedsudviklingen synes særdeles attraktiv?

Aktieinfo.dk konkluderer i deres analyse , at ”Selskabets økonomiske råderum er begrænset, og tilgangen af kunder er et afgørende punkt for at opnå mulighed for rentabel drift.”

Med andre ord, noteringen dækker udviklingen af selskabet, men heller ikke ret meget mere.

GreenMobility er vurderet til at være omkring 200 mio. kr. værd, og den rejste kapital – 63 mio. kr. minus ni mio. kr. – skal benyttes til at dække et 2017 underskud på omkring 40 mio. kr. Det efterlader kun penge til driften for de næste 12 måneder. Tvinges GreenMobility til at afvige fra sit franchise-koncept for selv at skulle etablere sig i flere byer, for at indfri målsætningen om at nå 400.000 kunder i 20 europæiske byer allerede inden 2021, vil der angiveligt hurtigt skulle rejses penge igen. Selvom 39 procent af de udbudte aktier på forhånd var solgt via bindende forhåndstilsagn fra 23 investorer, er det stadig relativt ukendt farvand i Danmark at forsøge at hente kapital via First North. Det er faktisk en enestående begivenhed, som i første omgang har været en succes med mere end fuldtegning.

Hjemmebanen viser gode tegn
GreenMobility formår p.t. at hente over 1000 nye kunder om måneden i København. Ifølge Økonomisk Ugebrevs oplysninger var selskabets 400 biler i maj måned aktive samlet set i 600.000 minutter – svarende til en månedlig omsætning på 2,1 mio. kr. (dog ikke korrigeret for rabatter) baseret på 50 minutters kørsel pr. bil i døgnet.

Holder den udvikling, ser det ud til at de opstillede forventninger til en 2017-omsætning på 10-15 mio. kr. er indenfor rækkevidde, endda på den gode side. Udviklingen ser altså ud til at gå hurtigt, og kapacitetsudnyttelsen nærmer sig en tredjedel af målet om, at hver bil skal køre tre timer i døgnet. I det nuværende scenario skal væksten hovedsagligt hentes via et franchise-koncept samt udvikling af forretningen i København. GreenMobility håber og mener, at kunne finde folk eller organisationer med kapital til at investere i organisering, markedsføring og drift i mellemstore europæiske byer med smartcity-drømme.

Franchisetageren kan til gengæld benytte Green-Mobility’s brand, teknologi, samarbejdspartnere og know-how mod en pris, der indtil videre er lige så ukendt som hvilken by, der er selskabets første destination udenfor hjemmebasen København.

Franchise-modeller er langt fra et ukendt fæ-nomen inden for car-sharing. Udfordringen bliver om GreenMobility kan finde vej til 20 byer allerede inden 2021.

Joachim Kattrup

Læs hele udgivelsen her