Adm. dir. i Pædagogernes Pensionskasse (PBU) Sune Schackenfeldt indførte kort før sommeren en skattedoktrin for pensionskassens adfærd som global investor. Doktrinet betyder, at PBU ikke vil investere i regeringens Verdensmålfond, fordi Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) ikke kan levere tilstrækkelige garantier mod skatteunddragelse. Sune Schackenfeldt forklarer i dette interview om sine bevæggrunde og om PBU´s skattedoktrin.

Økonomisk Ugebrev erfarer, at PBU ikke deltager i den nye Verdensmålfond hos IFU pga. jeres skattedoktrin. Er det korrekt?

”Vi er normalt ikke glade for at kommentere enkelte investeringsbeslutninger. Men det er da korrekt, at vi har valgt at takke nej til at investere i den nye danske Verdensmålsfond, fordi vi endnu ikke har kunnet få garanti for, at alle investeringerne vil leve op til vores skattedoktrin. Kan vi få den garanti, vil vi rigtig gerne være med.”

Hvad er det konkret, I ikke kan få dokumentation for?

”Vi skal i henhold til vores skattedoktrin have garanti for, at direkte investeringer i udviklingslande foregår fair, sker lokalt og uden skattebegunstigelser eller skattefrihed. Skat skal være et fokuspunkt for ansvarlige investorer på linje med arbejdsforhold, børnearbejde og miljø.”

De første screeninger kører nu, bl.a. med en ugentlig ”alert funktion” i forhold til nye brud på OECD’s retningslinjer. Der er p.t. udpeget 9 multinationale selskaber, som bedes redegøre for skatteforhold, og et af dem er Apple

I skriver i doktrinet, at I vil ”identificere best practice samt gå offensivt i rette med virksomheder, der unddrager sig skat.” Hvad er best-practice for PBU, og hvordan er I offensive?

”Siden vi har lanceret vores skattedoktrin, har vi brugt en masse kræfter på at igangsætte samarbejde med forskellige ESG rådgivere, så der kan skabes effektiv screening, dialog og engagement i forhold til skat. Det er pionerarbejde. Og jeg har været overrasket over, hvor svært det har været. Det koster lidt ressourcer, men ESG rådgiverne kan godt se behovet. De første screeninger kører nu, bl.a. med en ugentlig ”alert funktion” i forhold til nye brud på OECD’s retningslinjer. Der er p.t. udpeget 9 multinationale selskaber, som bedes redegøre for skatteforhold, og et af dem er Apple. Hvis vi umiddelbart skal pege på gode eksempler, kunne det fx være Unilever, som rapporterer om deres skattebetaling fordelt på geografi.”

Ifølge jeres aktieliste har PBU interesser i flere af de virksomheder, der sættes i forbindelse med skattely – fx JPmorgan Chase, Apple og Google. Vil I genoverveje investeringer i disse selskaber?

”Aggressiv skatteplanlægning er desværre meget udbredt i multinationale kæmpeselskaber. Det vil være en halsløs gerning, og gå meget ud over afkastet, hvis vi bare skulle sælge alle vores aktier i dem. Derfor er vi mere optagede af at opbygge en koalition med andre pensionsselskaber om skat, så vi i fællesskab som investorer og ejere kan påtale og forsøge at ændre dårlig skatteadfærd.”

I er også blevet kædet sammen med investeringer, som hører hjemme i skattelylande. Hvilke investeringer er der tale om?

”Vi har helt frivilligt deltaget i en meget relevant undersøgelse, Politiken har lavet om investeringer i skattelylande, og der har vi helt ærligt oplyst, at vi har investeret i et par fonde, der opererer gennem selskaber på Caymanøerne (og Guernsey). Der er tale om nogle få investeringer i bl.a. amerikanske ejendomme, som er foretaget for år tilbage sammen med en række andre Europæiske Pensionskasser.”

Kan I 100 procent vide, at I ikke er forbundet med aggressiv skatteplanlægning?

”Vi trak i juni måned en klar streg i sandet med vores skattedoktrin om, hvordan vi vil agere. Vi kan ikke udelukke, at en fondsforvalter på Caymanøerne har skatteoptimeret, så der måske er betalt mindre end fair skat i USA fra overskuddet på en ejendomsinvestering. Det er vi ved at undersøge. Vi er til gengæld helt sikre på, at vi ikke selv gemmer nogle penge i skattely. Vi har kun én interesse, og det er at få pengene hurtigst muligt hjem til vores pædagoger og i den forbindelse betale skat i Danmark.”

Er engagement og aktiv ejerskab et tilstrækkeligt værktøj, når vi taler om at påvirke de allerstørste og magtfulde multinationale virksomheder?

”Det er stærkt at være ejer og påvirke indefra. Det virker. Det har vi jo set på klimaområdet, hvor fx Exxons ledelse måtte opleve at blive nedstemt på generalforsamlingen i år. Denne sejr kom først i hus efter en del års kamp på selskabets generalforsamlinger, hvor vi startede med at være en del af en meget lille gruppe af aktive og kritiske investorer, hvis styrke voksede år for år. Vores skattefokus er lige startet op, og det vil tage en del tid, før vi får den tilstrækkelige slagkraft. Men faktisk tror vi, at Paradise Papers vil kunne bidrage til at fremskynde processen. Vi har i hvert fald oplevet en stigende interesse for vores dagsorden om skat fra andre investorer i den seneste tid.”

Du har siden din tiltrædelse lagt stor vægt på ledelse-etik og på ansvar i investeringer. Hvilke forretningsmæssig logik og sammenhæng mellem det bedste afkast og ansvarlighed forfølger du?

”Grundlæggende er sund og bæredygtig pensionsinvestering lig med langsigtede investeringer i real aktiver, der er bæredygtige i forhold til klima, miljø og samfund. Virksomheder, der pumper deres bundlinjer kunstigt op via aggressiv skattetænkning, eller som på anden vis agerer meget skadeligt for deres omgivelser, er mere sårbare over for indgreb og disruption, der kan ramme deres bundlinje. Og er dermed mindre attraktive ud fra en risikobetragtning. Derfor er der en god sammenhæng mellem ansvarlighed og kunsten at skabe stabile bæredygtige afkast for et pensionsselskab. Men det er mindst lige så vigtigt, at vi skal have respekt for, at vi administrerer pædagogernes penge. Og pædagogerne er trætte af, at der unddrages skat. Derfor er det vores opgave at gå forrest og søge at bekæmpe det med de midler, vi nu en gang har til rådighed.”

Hvad er efter din mening helt afgørende, hvis vi skal komme aggressiv skatteplanlægning til livs?

”Presset skal komme indefra. For det første skal pensionsbranchen sammen gå op imod virksomhedernes skatteunddragelse. Når den danske pensionsbranche står sammen har vi bevist, at vi virkeligt kan flytte noget. Også globalt. Se på hele området omkring bæredygtig energi. Og for det andet skal virksomhederne i langt højere grad tvinges til at afrapportere deres skattebetalinger i forhold til de lokationer, hvor de har deres aktiviteter og tjener deres penge. Og det hænger selvfølgelig sammen på den måde, at når virksomhedernes skattebetalinger er blevet mere gennemsigtige, kan vi også bedre forstå dem og som aktive ejere stille de rigtige krav til virksomhedernes skattebetaling.”