Et af de mest prestigefulde ESG-baserede aktieindeks i verden klarede sig særdeles dårligt på afkast i 2018 sammenlignet med ni andre bæredygtige aktieindeks. Investorer, der lænede sig op ad Dow Jones Sustainability World Index, fik i 2018 et skuffende afkast på minus 11,75 procent.

Dow Jones Sustainability World Indekset har kun formået at give de mere tålmodige investorer et beskedent afkast på længere sigt. Afkastet efter fem år på 8,9 procent er nemlig også det ringeste i forhold til de øvrige indeks i analysen. Det nordiske OMX GES Sustainability Nordic Index præsterer bedst med et flot afkast på 56,3 procent på femårssigt. Dow Jones’ globale industri indeks, Dow Jones Industrial Average, som ikke er underlagt ESG-udvælgelseskriterier, formåede omvendt at give investorerne et afkast efter fem år på flotte 42,4 procent og tabte ”kun” syv procent i det seneste år.


Paradoksalt er det, at OMX GES Sustainability Nordic Index som det bedst performende samtidig også er et ”outsider” index, hvad angår robustheden i ESG-screeningen. Screeningerne foretages i en tilbagevirkende optik baseret på medieovervågning, hvilket giver mulighed for at optage selskaber, hvis blot de ikke har, eller har haft, verserende sager, der er i strid med normer og principper for samfundsansvar og etisk virksomhedsadfærd. Selskaberne vurderes desuden efter en risiko-rating i forhold til evnen til at håndtere ESG risikofaktorer. Men screeningen er, efter Økonomisk Ugebrevs vurdering, langt fra lige så omfattende som andre kan levere.

OMX GES Sustainability Nordic er langt fra et prestigeindeks, og kan i opmærksomhed og brandværdi slet ikke måle sig med fx Dow Jones Sustainability Indeks serierne etableret i 1999 eller FTSE 4GOOD indeksene, der blev introduceret i 2001. Måske vil det ændre sig i den kommende tid, idet ESG-ratingbureauet Systainalytics i sidste uge annoncerede, at de har opkøbt GES Investment Service, som er ophav og varetager ESG screeningerne til OMX GES Sustainability Nordic.

Generelt er danske virksomheder sparsomt repræsenteret på de førende globale ESG-baserede aktieindeks, hvor et af det bredeste ESG indeks, STOXX Global ESG Leaders, har optaget Coloplast, ISS, Novo Nordisk, Chr. Hansen, Vestas, Ørsted og Carlsberg. Det noget smallere hjemlige OMX GES Sustainability Nordic er kraftigt domineret af svenske virksomheder og kun fem danske selskaber – ISS, Novo Nordisk, Vestas, Tryg og Danske Bank – er fundet tilstrækkelig bæredygtige til at blive optaget.

Kun et dansk selskab, Novo Nordisk, er p.t. at finde på Dow Jones Sustainability World Indekset, mens ISS og Novozymes er optaget på den europæiske pendant – Dow Jones Sustainability Europe Index.

De senere års kraftige fokus på ansvarlige investeringer har medført et boom i nye aktieindeks, der bygger på vidt forskellige metodiske tilgange til at vurdere bæredygtighed. De førende ESG dataleverandører som Sustainaly – tics , RobecoSAM , Vigeo Eiris , Thomson Reuters og MSCI samt nye fintech-virksomheder som fx Datamaran og Truvalue Labs kæmper således en kommerciel kamp om retten til at definere bæredygtighed overfor investorerne og være dem, der kan tiltrække mest ”grøn kapital” via de afledte investeringsprodukter, som opstår i kølvandet.