Tycho Sneyers, managing partner i den schweiziske kapitalforvalter LGT Capital Partners, blev ved årsskiftet valgt ind PRI´s bestyrelse. Han vil bringe sin brede ESG-erfaring i kapitalfondsverdenen ind i PRI og gøre Verdensmålene til en central del af investorers ESG-integration. ”Når det gælder om at tage højde for konsekvenser af investeringer i et bredere samfundsperspektiv, er vi på et nulpunkt,” siger han i interview.

ØU: Hvilken konkret dagsorden vil du bringe til bordet i PRI’s bestyrelse?

TS: ”Jeg vil fokusere meget på FN’s 17 Verdensmål. For det første er PRI støttet af FN, og det er helt naturligt, at PRI hjælper investorer og investeringsrådgivere med at implementere Verdensmålene i deres investeringspraksis og -strategier. For det andet bør Verdensmålene blive kernen i den næste fase af ESG-integration i investeringer. Hidtil har ESG-faktorer handlet meget om processer og ressourcer – altså hvordan vi integrerer ESG-faktorer. Men der har været meget lidt fokus på, hvilke specifikke og konkrete resultater, som ESG-integrationen skal føre til.”

Hvad er udfordringen for PRI og hvad er der behov for?

”Det er snart fire år siden, at Verdensmålene blev introduceret. Og det er fair at stille spørgsmål om, hvor langt vi egentlig er i den finansielle sektor, når det handler om at bidrage til indfrielsen af SDG’erne. Alle er enige om, at Verdensmålene er vigtige. Men når man ser på, hvad investorerne rent faktisk konkret har gjort, så har der ikke været tilstrækkelig fokus på, hvordan investeringer kan have enten negative eller positive indvirkninger på Verdensmålene. Vi er meget sofistikerede, når det handler om finansielle risikovurderinger, nøgletal og afkastberegninger. Men når det gælder konsekvenserne af investeringer i et bredere samfundsperspektiv, er vi ikke kommet særligt langt. Vi mangler redskaberne, og det er en vigtig opgave for PRI at supportere og bidrage til den udvikling.”

EU-Parlamentet arbejder på lovgivning om nye bæredygtige rammer for den finansielle sektor. Hvordan vurderer du ambitionerne i EU’s projekt for Sustainable Finance?

”Både kommissionen og parlamentet har omfavnet den bæredygtige agenda på en ganske imponerende og insisterende måde. Bæredygtighed er en agenda, som for alvor kan samle bred EU-støtte, fordi temaet ligger de europæiske borgere meget på sinde. Mange andre EU-politiske projekter er ofte blevet kritiseret for at mangle folkelig opbakning. Med den bæredygtige agenda er det helt anderledes. Den er meget relevant for befolkningerne. Og den vil fremadrettet for de næste generationer kun blive mere aktuel. Europa har virkelig en mulighed for at spille en førende rolle i verden, når det kommer til at sikre lovgivningsmæssige og regulatoriske rammevilkår, som kan understøtte en transformation imod en grønnere økonomi og mere bæredygtige finansielle markeder.”

Et kontroversielt forslag går på at give investorer rabat i form af lavere kapitalbuffere, når der investeres efter bæredygtige kriterier. Er en sådan præmie for bæredygtighed hensigtsmæssig? ”

Diskussion om at sænke kapitalkravene for visse grønne investeringer er faktisk ret kontroversielt. Kapitalkrav bør knyttes til risikoen for en investering, og det vil jeg være meget forsigtigt med at blande sammen med bæ-redygtighedskarakteristika. Investeringer kan være både bæredygtige og risikable, og i disse tilfælde bør den højere risiko afspejles i højere kapitalkrav. Blot fordi noget er bæredygtigt eller grønt, betyder det ikke, at det er mere eller mindre risikofyldt i et finansielt perspektiv. Det er for nuværende ikke klart, hvor den diskussion vil lande. Men jeg tvivler på, at politikerne vil ændre ret meget på de nuværende tilsynsrammer.

Hvordan skal EU så får flere til at investere i bæredygtige projekter? 

”Det kan blandt andet ske ved at stille yderligere krav om at integrere ESG-indikatorer og styrke due diligence processer i investeringsbeslutningerne. Dertil også sørge for, at ESG-konsekvenser af en investering bliver belyst og formidlet. Her kan EU skubbe til at øge transparens gennem krav til bedre rapporteringer og nye værktøjer til at forstå, hvad bæredygtighed betyder. Jeg tror ikke på, at det politisk skal dikteres hvilke bestemte metoder som skal anvendes. Det afgørende er at sætte standarder for ESG-faktorer, og at vi får bred klarhed i EU omkring kravene til fiduciray duty. Men konkrete metoder skal ikke være fastsat på forhånd. Det vil ikke være produktivt.”