Både EU-kommissions og Parlamentets forslag om forordning om Sustainable Finance kredser om at belønne investorer for at investere efter hensyn, der styrker indfrielsen af Paris-aftalen eller fremmer andre af EU’s klimapolitiske målsætninger. Men nu advarer bl.a. brancheorganisationen Forsikring & Pension mod at sammenblande klimapolitiske mål med risikoberegninger i investeringsbeslutninger.

Brancheorganisationen Forsikring & Pension advarer nu mod at sammenblande politiske bæredygtighedsmål og risikovægte i investeringsbeslutninger. EU-kommissionens forslag til Sustainable Finance vil belønne investorer, som investerer i bæredygtige aktiver eller projekter, der lever op til de kommende ESG-definitioner. En belønning, der fx kunne udløse lavere krav til kapitalbuffer eller reduceret risikopræmie.

Forslagene er netop blevet skærpet af Europa-Parlamentets økonomi- og valutaudvalg (ECON). Her oplyses det, at ”kravene omfatter både offentliggørelse af de finansielle virkninger, som produktet har for deltagerne på det finansielle marked og dets kunder, og dens negative ikke-finansielle indvirkning på det bredere samfund.”

Advarsel mod sammenblanding
Men den sammenblanding af EU-politiske ambitioner og indregnede investeringsrisici samler ikke megen opbakning i den finansielle sektor. Det fremgår af høringssvar fra europæiske brancheaktører til EU Kommissionen. Heller ikke brancheorganisationen Pension & Investering mener, at det er en god idé, og advarer ligefrem mod sammenblandingen.

”Det er vigtigt at slå fast, at forsikrings- og pensionssektoren investerer ganske mange mia. kr. i den grønne omstilling. Men når vi investerer kundernes pensionsopsparing, skal det ske på et forsvarligt investeringsmæssigt reelt grundlag, hvor afkast og risici afvejes. Vores holdning er således, at det skal være de reelle risici som indgår i beslutningsgrundlaget. Hvis man politisk ønsker at fremme bestemte investeringer er der andre håndtag, der kan benyttes – fx tilskud som vi har set på vindmølleområdet,” siger underdirektør for Økonomiske Forhold i Forsikring & Pension, Karsten Beltoft.

 

Vores holdning er således, at det skal være de reelle risici som indgår i beslutningsgrundlaget

Han peger på, at den danske pensionssektor allerede arbejder med ansvarlige investeringer, men at det overordnede formål er at sikre de bedste afkast for opsparene. Han erkender dog, at der i branchen kan være et behov for langt bedre at forstå de konkrete risici ved klimainvesteringer.

”Vi mener, at det er de reelle risici, der skal ligge til grund for at indgå i investeringsbeslutningen. Om vi i dag har et godt nok kendskab til de reelle risici ved klimainvesteringer er en anden og helt fair diskussion, som er værd at tage og analysere nærmere. Det vigtigste er, at risikoberegninger sker på baggrund af analyser og evidens og ikke kun for at fremme særlige politiske hensyn. Vi har et stort ansvar for at handle ansvarligt, fordi det er pensionsopsparernes penge, vi investerer,” siger Karsten Beltoft.

Ingen rabat til bæredygtige kriterier
Også Kapitalforvalteren LGT Capital Partners advarer mod at give investorer rabat i form af lavere kapitalbuffer, når der investeres efter bæredygtige kriterier. I interview i denne udgave af Økonomisk Ugebrev siger Managing Partner Tycho Sneyers, at ”vi skal være meget varsomme med at sammenblande krav til kapitalbuffere med hvad, der er bæredygtige finansielle produkter eller løsninger. Det er en idé, som jeg tror mange har sympati for, men det er fra et finansielt perspektiv problematisk at give rabat alene på bæredygtige kriterier, der ikke er direkte relevante for en given investering.”

Både LGT Capital Partners og Pension & Investering opfordrer til at stille yderligere krav om at integrere ESG-indikatorer og styrke due diligence processer i investeringsbeslutningerne.

”Der findes i dag en række retningslinjer og guidelinjes på området fra FN og OECD. Det er et godt udgangspunkt for arbejdet med ESG i investeringsbeslutninger,” siger Karsten Beltoft til Økonomisk Ugebrev. Finanstilsynets underdirektør Per Plougmand Bærtelsen har tidligere udtalt, at grønne investeringer bør måles med samme lineal som øvrige investeringer, hvad angår risiko og afkast.