Storebrand styrker klima-policy for at accelerere grøn omstilling

I dag præsenterer Storebrand Asset Management en ny vidtrækkende klima-policy, der kan intensivere kampen for klimaet og sætte fart på den grønne omstilling. Policy’en skitserer, hvordan Storebrand Asset Management vil investere i et forsøg på at dæmpe og tilpasse sig fremtidens klimaforandringer.

Klimarisikoen er en af de største risici, vi som menneskehed står overfor. Denne erkendelse fører til massive skift i investeringer – væk fra de største udledere af drivhusgasser og hen mod selskaber, der tilbyder løsninger på klimakrisen.

– Vi er ikke blot sårbare over for den systemiske disruption, som klimaforandringerne vil medføre for økosystemer, samfund og vores egne porteføljeselskaber. Vi spiller også en nøglerolle i at styrke vejen væk fra CO2-tunge løsninger i den globale økonomi, siger Jan Erik Saugestad, CEO i Storebrand Asset Management.

Når vi kommer os oven på coronavirus-pandemien er det også sandsynligt, at yderligere finansielle strømme vil gå i denne retning, idet genopbygningsperioden, der ligger forude, giver os den bedste mulighed for at gøre betydningsfulde fremskridt mod en grønnere økonomi, der har højere modstandskraft mod klimaforandringer.

– Mens vi bekæmper COVID-19, må vi også gribe muligheden for at refinansiere genkomsten og væksten i tråd med Paris-aftalen og FN’s bæredygtige udviklingsmål. Genopbygningsperioden udgør vores bedste chance for at foretage substantielle fremskridt til fordel for en grønnere økonomi med højere modstandskraft mod klimaforandringer.

Blandt de initiativer, der fremhæves i policy’en, er:
• Garanti for at alle investeringsbeslutninger er i tråd med den videnskabelige konsensus, og for at investeringerne til enhver tid er afstemt med de forpligtelser, der er opridset i Paris-aftalen. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) benyttes som det videnskabelige grundlag for investeringsbeslutninger.

• Eksklusion af selskaber, der aktivt lobbyer imod Paris-aftalen og klimaregulering.

• Eksklusion af selskaber, der har mere end fem pct. indtjeningen fra kul eller oliesand.

• Yderligere udvikling af klimarisiko-analyseapparatet på porteføljeniveau samt årlig afrapportering af analyserne.

  • Fortsat arbejde med en holistisk, økosystem-baseret tilgang til klimaforandringer. Det betyder, at policy’en fremhæver behovet for at bevare naturens egen evne til at absorbere drivhusgasser som fx CO2 fra atmosfæren og opbevare det i kulstoflagre. Her er det absolut vigtigste mål at bremse skovrydning.
  • Øge pengestrømme til CO2-fattige selskaber, der har stor klima-modstandsdygtighed eller er omstillingsparate for at undgå risici, identificere muligheder og forbedre modstandskraften over for klimaforandringernes effekt.
  • Nedbringe udslip fra højemissions-sektorer, enten gennem eksklusion eller engagement.
  • Fortsat gå i positive dialog med energiselskaber i et forsøg på at støtte dem i omstillingen til lav-CO2–udledning og klima-modstandsdygtige aktiviteter, der skaber en grønnere økonomi.
  • Transparent og hyppig afrapportering af fremskridt inden for alle områder.
  • Tilbyde kunderne et omfattende udvalg af fonde med bæredygtige og lav-CO2carbon-profiler i et forsøg på at hjælpe dem med at få CO2-belastningen ud af deres porteføljer.

Storebrand Asset Management har 213 milliarder danske kroner i fossilfri investeringsløsninger

Vi arbejder på at opretholde vores position som ledende udbyder af bæredygtige løsninger. Med denne policy ønsker vi at overgå os selv og yderligere forbedre vores arbejde med klimaet og med at skabe et grønnere finansielt system. Vi vil benytte alle de værktøjer, vi har til rådighed, herunder frasalg, yderligere investeringer i løsninger og øget engagement med selskaberne i håbet om at skabe betydelig forandring, konkluderer Jan Erik Saugestad.