Top 18 Bedste Pensionsselskab til ESG-investering: PFA Pensions top 100 aktieportefølje er, trods tilbagegang, aktuelt den bedst ESG-performende blandt landets største pensionsselskaber. Danicas top 100 aktieinvesteringer viser størst ESG fremgang i treårs perspektiv. Kun fem pensionsselskaber har fremgang i ESG-vurderingerne af deres top 100 aktielister. ESG-kortlægningen omfatter de 700 globale selskaber, der er repræsenteret i de 18 pensionsselskabers aktieporteføljer.

PFA Pension vinder for andet år i træk Økonomisk Ugebrevs Rating af Bedste Pensionsselskab til ESG-investering. Knap 700 globale selskaber i de 18 største pensionsselskabers porteføljer er screenet på en stribe forskellige ESG-indikatorer. Kortlægningen er således den mest omfattende vurdering i Danmark af pensionsselskabernes ansvarlige investeringer, samt deres ESG-prioriteringer i investeringsporteføljen. Analysen er udarbejdet af Økonomisk Ugebrev i samarbejde med kapitalforvalteren LGT Capital Partners.

PFA topper årets rangliste trods tilbagegang i den overordnede ESG-ratingscore på godt to ESG-point i perioden 2015 til 2018. Tilbagegangen for PFA betyder samtidig, at Danica Pension – listens nummer to – i år er på stort set samme niveau som vinderen PFA.

Vi er stadigvæk søgende efter hvor meget CO2-reduktion vi helt præcist skal levere for at opfylde vores del af ansvaret for at efterleve Paris-aftalen.

De underliggende selskaber i Danicas aktuelle top 100 aktieunivers har, modsat PFA’s portefølje, udviklet sig positivt og er siden 2015 går frem på den overordnede ESG-rating med 1,34 ratingpoint. Selskaberne i Danicas top 100 portefølje ser over en bred kam ud til at være inde i et positivt ESG-momentum, der, hvis det fortsætter, om et år eller to kan gøre Danica til vinder af ratingen – og dermed skubbe PFA væk som nummer ét.

Af de fire ESG-underkategorier som porteføljerne vurderes på, hhv. Community (Filantropi), Employees (Medarbejderforhold), Environment (Klima og Miljø), og Governance (Selskabsledelse), går PFA tilbage på de tre, hvor kun Environment – altså klima- og miljøindsatser og rapporteringer – går frem og har siden 2015 udvikler sig i positiv retning.

”Vi har brugt en del tid på dels at måle CO2-aftryk for hele vores portefølje og på at forsyne porteføljemanagerne med ESG-data og informationer. Vi har været aktive med at stemme på mange generalforsamlinger i lyset af Paris-aftalen. Også Verdensmålene har bidraget til det øgede fokus på klima- og miljørelaterede spørgsmål,” siger PFA’s finansdirektør Anders Damgaard om de initiativer, som har bidraget til førstepladsen for andet år i træk.

Billledet er det samme i en total betragtning, hvor alle 700 selskaber i pensionsselskabers top 100 aktieporteføljer samlet set går frem på klima- og miljøvurderinger. Parisaftalen og dels også Verdensmålene kan forklare meget af fremgangen, idet CO2-problematikken og klima-temaet generelt i de senere år er kommet højt på ESG-dagsorden. Anders Damgaard siger om udviklingen:

”Vi er stadigvæk søgende efter hvor meget CO2-reduktion vi helt præcist skal levere for at opfylde vores del af ansvaret for at efterleve Paris-aftalen. Men jeg oplever en meget tydelig tendens til, at klimaspørgsmål er højt på dagsordenen mange steder. Vi vil gerne på sigt udvikle et konkret CO2-budget. Men vi er ikke helt på plads med det endnu,” siger han.

Om tilbagegangen i Governance-scoren, både generelt og for PFA, siger Anders Damgaard: ”På Governance vurderingerne viser vores ESG-tal, at vores portefølje er på samme niveau som sidste år. Det eneste selskab, der trækker ned, er Danske Bank som følge af hvidvasksagen.”

Danica Pension går frem på hele tre af de fire underkategorier, hvor kun ’Governance’ vurderingen står svagere i dag end for tre år siden – altså samme udvikling på denne indikator som i alle 18 pensionsselskaber.

“Det er en høj prioritet for os i Danica, at vi investerer ansvarligt, samtidig med at vi sikrer gode risikojusterede afkast til vores kunder over tid. Vi oplever, at ansvarlige investeringer er noget, vores kunder efterspørger. Vi ser det som et vigtigt element for, at vi kan skabe værdi for kunderne og samfundet generelt. Vi har tilført en hel del ressourcer til området de seneste år, så ESG-teamet har flere muskler til at støtte vores investeringsteams i det daglige arbejde,” oplyser adm. direktør i Danica, Ole Krogh Petersen.

Udover Danica kan kun fire andre selskaber fremvise fremgang i den overordnede ESG-vurdering. Det gælder Pædagogernes Pension, Velliv (tidligere Nordea Liv & Pension), Pensam og AP Pension.

Vigtigste tendens er klima

”Den vigtigste tendens lige nu er, at klima virkelig er et område med stort fokus hos kunder, investorer og samfundet generelt. I Danica indførte vi blandt andet i 2018 investeringsrestriktioner overfor selskaber, der får mere end 30 procent af deres indtjening fra tjæresand og termisk kul. Vi er selv med i en række klimainitiativer som fx IIGCC og TCFD, hvor vi videndeler og sammen kan sætte fokus på klimaforandringer hos selskaber og det politiske system,” siger Ole Krogh Petersen.

17 af de 18 pensionsselskaber i analysen har investeret i Microsoft, Alphabet (Google) og Nestlé, der dermed er de mest populære noterede selskaber blandt pensionsselskaberne. Aktier i Novo Nordisk og Danske Bank er placeret i 14 af de 18 pensionsselskaber, og er således de danske selskaber, som pensionsselskaberne er mest enige om er en sund langsigtet investering – også trods hvidvaskningssagen.

De fem mest populære danske selskaber i top 100 investeringer er desuden Vestas, Coloplast og DSV. Med udtagelse af sidstnævnte er de alle CSR-frontrunners med meget høje ESG-vurderinger, der placerer selskaberne blandt de bedste 10-15 procent bedste i verden, målt på ESG indikatorer.

I oversigten er ESG-scoren for hver portefølje opgjort uden forbehold for aktuelle ESG-relaterede kontroversielle sager, der eventuelt florerer om selskaberne i globale toneangivende erhvervsmedier samt hos NGO’er og analysehuse. En væsentlig del af ESG-ratingbureauernes vurderinger er baseret på virksomhedernes hensigter, udtrykt gennem politikker og processer. For at konstatere et mere fuldstændigt og realistisk billede skal ”virkeligheden” integreres.

Ifølge LGT Capital Partner er Danicas top 100 aktieliste den portefølje, der negativt er mest påvirket af aktuelle kontroversielle sager, og havde analysen inddraget dette aspekt ville Danica være dumpet længere ned af listen.

Det er hovedsagelig på Governance aspektet, via negativ omtale af finansaktier som fx Wells Fargo, HSBC og Citigroup samt multinationale virksomheder som Apple, Royal Dutch Shell og Amazon, der udløser den høje Kontrovers-score hos Danica.

På det sociale aspekt trækker negative omtaler ned via problematiske forsyningskæder og arbejdsforhold i Walmart, Nestlé og Apple og hos minedriftsselskaber som BHP Billiton og Rio Tinto.

”Kontrovers-scoren, som nu er en integreret del af vores ESG-Cockpit, viser et aktuelt billede af negativ omtale i et ESG-perspektiv af de enkelte selskaber. Justerer man de overordnede ESG-vurderinger efter kontrovers-scoren får man derfor en mere balanceret ESG-vurdering, idet medieomtale kan vise, hvilket momentum virksomheden befinder sig i. For investorer og porteføljemanagere er værktøjet til at orientere sig om, hvorvidt nogle selskaber er på vej i uvejr, som man skal være mere opmærksom på,” siger Tom Haas Carstensen, Executive Director og medlem af ESG-komiteen hos LGT Capital Partners.