Et af Danmarks største kommercielle pensionsselskaber, Velliv, har investeret i en lang række børsnoterede selskaber i modstrid med selskabets ansvarlighedspolitik: Der er investeringer i oliesand, som direkte er i konflikt med pensionsselskabets egne etiske retningslinjer.

Der er investeret i et utal af olieselskaber, hvilket er problematisk i forhold til den skriftlige politik om ”ikke...