Et af Danmarks største kommercielle pensionsselskaber, Velliv, har investeret i en lang række børsnoterede selskaber i modstrid med selskabets ansvarlighedspolitik: Der er investeringer i oliesand, som direkte er i konflikt med pensionsselskabets egne etiske retningslinjer.

Der er investeret i et utal af olieselskaber, hvilket er problematisk i forhold til den skriftlige politik om ”ikke at investere i selskaber, hvis adfærd ikke kan forenes med Paris-aftalens mål.” Kandidat til det aktuelle repræsentantskabsvalg kalder det ”en skandale”.

Pensionsselskabet Velliv, det tidligere Nordea Liv og Pension, er for tiden i massiv konflikt med egne politikker for ansvarlige investeringer. Med aktieposter i tre selskaber, der udvinder olie fra tjæresand i Canada, bryder pensionsselskabet med egen politik for ansvarlige investeringer om, at ”fravælge selskaber, hvor mere end 25 pct. af omsætningen stammer fra udvinding af kul og oliesand.”

På Vellivs aktieliste finder man tre selskaber, der henter mere end 25 procent af deres omsætning fra udvinding af oliesand.

Det sker i selskaberne Athabasca Oil, Canadian Natural Resources og Suncor Energy, der henter henholdsvis 87,5 procent, 40 procent og 39 procent af omsætningen fra oliesand.

Vellivs egne grænser for omsætning fra oliesand overholdes heller ikke med de aktuelle investeringer i Baytex Energy, Cenovus Energy, ConocoPhillips, Devon Energy Corporation, Freehold Royalties, Husky Energy, Imperial Oil Ltd og MEG Energy. Alle selskaber har aktiviteter i oliesand.

Head of Investment Governance hos Velliv Thomas H. Kjaergaard erkender, at investeringerne ikke følger pensionskassens aktuelle eksklusionsliste. Han oplyser, at Velliv først i 2021 vil afvikle investeringerne, så de flugter med den interne politik.

 

Vi er i gang med at implementere den nye position og processen herfor

 

”Velliv har i dag mindre investeringer i Canadian Natural Resources LTD og Suncore Energy INC via eksterne fonde. Velliv har skærpet sin klimaposition i december måned 2019, og vi er i gang med at implementere den nye position og processen herfor. Som følge af Vellivs ejerskifte flyttes fra starten af 2021 investeringer fra eksterne fonde til eget depot, så de fremover vil følge vores eksklusionsliste til fulde,” siger Thomas H. Kjaergaard.

Flere kandidater til det kommende repræsentantskabsvalg i Velliv er ikke tilfredse med pensionsselskabets håndtering af de problematiske investeringer. Felix Henriksen har sin pension i Velliv via sit arbejde som dataanalytiker.

 

Jeg synes det ligner en skandale, at der ikke handles hurtigere på egne politikker

 

”Jeg synes det ligner en skandale, at der ikke handles hurtigere på egne politikker. Jeg har generelt meget svært ved at se, hvordan Velliv kan efterleve Parisaftalen, når man ser, hvilke olieselskaber, der investeres i.”

En anden kandidat, der ønsker at være anonym, oplyser til økonomisk Ugebrev, at ”der generelt mangler oplysning om ansvarlige investeringer,” hvilket har motiveret vedkommende til at stille op.

Generelt er det ikke svært at finde kandidater , hvor ansvarlige investeringer er et vigtigt tema.

”Jeg skiftede til Velliv i forbindelse med et jobskifte og blev skuffet over, at Velliv slet ikke på samme måde arbejder med ansvarlige investeringer, som jeg var vant til fra mit tidligere pensionsselskab. Der mangler generelt information om, hvordan man lever op til alle de flotte ord om ansvarlighed og klimabekæmpelse,” siger Felix Henriksen, der stiller op i Region Hovedstaden.

”I december vedtog Velliv en ny og stærk position på klima, og den er vi i gang med at implementere. I den aktivt forvaltede del af investeringerne er vi i mål. Det er vi ikke med vores indeksinvesteringer, ”siger Thomas H. Kjaergaard om kritikken.

Massive olieinvesteringer

Velliv har også investeret i et utal af olieselskaber, blandt andet alle verdens største olieselskaber. Et centralt spørgsmål er, hvorvidt olieselskaberne overbevisende kan fremvise planer for at leve op til Parisaftalen.

Velliv investerer desuden i en række mindre kendte olieselskaber som Anadarko, Arc Resources, Cabot oil, Marathon Petroleum, Murphy Oil Corp og Crescent. Andre pensionsselskaber som eksempel PFA og PKA har ekskluderet disse selskaber, fordi de efter deres vurderinger netop ikke lever op til Parisaftalen.

Thomas H. Kjaergaard forventer dog, at flere i olieselskaber fremtiden vil blive ekskluderet. ”Med udgangspunkt i vores klimaposition screener vi for de fastsatte omsætningsgrænser og selskabsadfærd imod Paris-aftalens. Det betyder, at flere selskaber fremover vil blive ekskluderet,” siger Thomas H. Kjaergaard.