For fjerde år i træk har en af verdens største miljøorganisationer, WWF Verdensnaturfonden, vurderet danske pensionsselskabers klimaindsatser. WWF konkluderer, at meget positivt er sket siden 2013, men også at indsatserne er bemærkelsesværdigt forskellige i den danske pensionssektor. Topdanmark, der vurderes ringest, kritiserer WWF’s vurderingsmetode for at give point for uforpligtende visioner fremfor konkrete ansvarlige resultater.

WWF har for fjerde gang siden 2013 vurderet de danske pensionsselskabers investeringsstrategier på i alt seks klimarelaterede kriterier – integration til Paris-aftalen, mål for og konkrete investeringer i grøn energi, mål for fossilenergi, niveauet for aktivt ejerskab og offentliggørelse af eksklusionslister.

PKA og PFA topper WWF’s rangliste, mens AP Pension og Topdanmark dumper fælt med tilbagegang i scoren i forhold til sidste opgørelse fra 2016. Hverken Topdanmark eller AP Pension tildeles point og lever dermed slet ikke op til nogle af de seks kriterier, som WWF stiller op.

Topdanmark, der oplyser til Økonomisk Ugebrev, at de ufrivilligt er med i vurderingen, kritiserer WWF for kun at inddrage uforpligtende visioner og ikke give point for, hvordan investeringerne placeres og rent faktisk foretages.

Spørgsmål om formalia
”Når vi har valgt ikke at svare på WWF’s spørgeskema, skyldes det blandt andet at spørgsmålene går på nogle formalia om man eksempelvis har eksklusionslister, og har man det får man plus, og har man ikke, får man minus. Spørgsmålene går ikke på hvilke investeringer man faktisk har,” siger Kommunikationschef i Topdanmark, Jens Langergaard. Han peger på, at Topdanmark selv forvalter kundernes indbetalinger, og derfor ikke har et udtalt behov for udvikling af retningslinjer overfor eksterne forvaltere. Topdanmark afviser derfor, at de ikke skulle være klimaansvarlige, sådan som WWF fremstiller det.

Når vi har valgt ikke at svare på WWF’s spørgeskema, skyldes det blandt andet at spørgsmålene går på nogle formalia om man eksempelvis har eksklusionslister, og har man det får man plus, og har man ikke, får man minus. Spørgsmålene går ikke på hvilke investeringer man faktisk har

”Ikke at have eksklusionslister er ikke ensbetydende med, at vi fx har større investeringer i fossile brændstoffer – eller nogen der udvinder det på en ”beskidt” måde – end selskaber, der har fået højere karakterer. Så konklusionen på vores kommentar til placeringen er, at vi mener vi forvalter ansvarligt”, siger Jens Langergaard på trods af, at Topdanmark i WWF’s analyse ikke er berettiget til point i nogle af de seks kategorier, der opstilles som vurderingskriterier.

WWF’s undersøgelse i den lettere genre
Ifølge Økonomisk Ugebrev Ledelses oplysninger betragter den finansielle sektor generelt WWF’s undersøgelse som i den lettere genre, men dog stadigvæk som et nogenlunde retvisende billede af forskellene i klimaambitioner blandt pensionsselskaberne.

Ingen af pensionsselskaberne tildeles point i kategorien ”Målsætninger for fossil energi” på trods af, at bl.a. PKA og senest MP Pension har udmeldt (forskellige) strategier for afvikling af investeringer i fossil-selskaber. Kravet er, at ”Der gives flest point, hvis pensionsselskabet har en kvantitativ – og helst også tidsbestemt – målsætning (…).” Hanne Jersild, seniorrådgiver i WWF Verdensnaturfonden forklarer dog, at udmeldingerne er kommet efter færdiggørelsen af undersøgelsen. ”Flere har ganske vist ekskluderet kulselskaber, og nogle har også ekskluderet visse olie-/tjæresandsselskaber, men ingen har hidtil bevæget sig i retning af et mere generelt frasalg. I stedet har disse pensionsselskaber i vores analyse fået point for det, vi har kaldt klimarelaterede eksklusioner”, siger Hanne Jersild.

Generelt er der, ifølge WWF’s vurdering, fremgang at spore hos PFA, ATP, MP Pension, Nordea Liv & Pension, P+, SEB, Industriens Pension samt Sampension. PKA, PensionDanmark, Lærernes Pension, PBU og Danica Pension holder status quo, mens altså AP Pension og Topdanmark som de eneste går tilbage i forhold til klimaindsatsen.

WWF’s undersøgelse anerkender, at PKA, MP Pension, Nordea Liv & Pension, PBU og SEB Pension oplyser åbent om stemmeafgivning og det aktive ejerskab, ligesom bl.a. ATP og Sampension også planlægger at gøre det samme i 2018. Men WWF revser generelt pensionssektoren for ikke at være meddelsomme omkring de dialoger, pensionsselskaberne indleder med selskaber om kritiske temaer. Ifølge WWF er det kun PFA, som oplyser om hvilke kritiske dialoger, de har med selskaber der ikke lever op til etiske og ansvarlige retningslinjer.

Se WWF’s rangliste her