Manglende betaling af skatter og afgifter betyder i svenske selskaber, at regningen prompte kommer personligt til selskabets bestyrelsesmedlemmer, som ifølge svensk lov er personligt ansvarlige. Helle Ahlenius Pallesen, direktør i foreningen Øresundsadvokater og styrelsesmedlem i StyrelseAkademien Skåne, gennemgår forskellene mellem svenske og danske ledelsesforhold.

Umiddelbart synes der...