Store virksomheder skal fra 1. januar 2020 følge en ny definition på mangfoldighed i bestyrelsen og topledelsen i deres politikker og i mangfoldighedsredegørelser, som ikke kun omfatter køn, men også som minimum alder, uddannelse- og erhvervsbaggrund, men også endnu bredere.

Christa Thomsen, CSR-professor, hilser udviklingen velkommen.

Spørgsmål om mangfoldighed i danske virksomheder...