Flere af Danmarks største virksomheder har formuleret mål om nul eller neutrale CO2-udledninger for egen produktion – de såkaldte scope 1 emissioner. Danske virksomheder benytter forskellige tiltag til at afkoble produktionen fra fossilbaserede energikilder, viser en gennemgang af C25-virksomhedernes strategier.

Verdenssamfundet skriger i disse tider på CO2-reduktioner og mange af de...