Flere af Danmarks største virksomheder har formuleret mål om nul eller neutrale CO2-udledninger for egen produktion – de såkaldte scope 1 emissioner. Danske virksomheder benytter forskellige tiltag til at afkoble produktionen fra fossilbaserede energikilder, viser en gennemgang af C25-virksomhedernes strategier.

Verdenssamfundet skriger i disse tider på CO2-reduktioner og mange af de største danske selskaber har formuleret konkrete målsætninger for CO2-reduktion. Her gennemgår vi en række C25 selskabers forskellige strategier for reduktion i CO2-emissioner i egen produktion på globalt plan.

Novo Nordisk sætter nye langsigtede mål: Novo Nordisk har nået sine mål for energiforbruget før tid og skriver i sin seneste rapport, at ”Novo Nordisk har tre langsigtede miljømål for andel af energi fra vedvarende energikilder, energiforbrug og vandforbrug. I 2015 satte Novo Nordisk et mål om, at alle produktionsanlæg udelukkende skal bruge strøm fra vedvarende energikilder i 2020. Med faldet i energi- og vandforbruget i 2017, er målene nået og vil ikke blive videreført. Erfaringen har vist, at et mål korreleret med salg ikke fremmer resultater i retning af en mere bæredygtig forretning. Der vil blive sat nye langsigtede mål på baggrund af en strategiproces i 2018.”

Carlsberg: 100 procent vedvarende energi med certifikater: Carlsbergs nye Zero-strategi dikterer bl.a. en ambition om globalt i 2022 udelukkende at benytte vedvarende energikilder. Strategien omfatter køb af CO2 certifikater, der ikke i sig selv afløser energikilder, men økonomisk kompenserer for fossile energikilder i produktionen. Carlsberg skriver, at “Our 2022 ambition is to be using 100% renewable electricity at our breweries globally. In pursuit of this ambition, we are converting to cleaner energy sources, such as solar panel installations, and purchasing renewable electricity certificates. In 2017, 100% of our breweries in Western Europe used energy from renewable sources and we bought a total of 358,231 MWh of renewable energy certificates with guarantees of origin. In total, 46% of the Group’s electricity now comes from renewable sources, an increase of 1 percentage point since 2016, taking us a small step closer to our target of 100% in 2022.”

Novozymes i partnerskab med Ørsted: Novozymes’ klimaprofil retter sig især mod egne enzymprodukter, der giver kunderne muligheder for at reducere deres CO2-udledninger. Men selskabet har også taget initiativer til at reducere i egen produktion – bl.a. gennem partnerskab med Ørsted.

”Novozymes works closely with partners, including suppliers and customers, to enable the transition to a low-carbon economy. One such partner is Ørsted, Denmark’s largest energy company. In 2017, Novozymes signed a new 20-year agreement for green district heating and steam with Ørsted, Kalundborg Forsyning and Novo Nordisk, which will enable one of Denmark’s largest coal-fired power stations to phase out coal and replace it with wood chips. This will help to further reduce the carbon footprint of Novozymes’ largest production site in Kalundborg, Denmark.”

Coloplast: Optimering af energieffektivitet: Coloplast kombinerer energieffektivitet og klimacertifikater. Selskabet sigter mod 100 procent vedvarende energi allerede næste år. Coloplast skriver, at ”Electricity accounts for more than 60% of our total energy consumption in production. To support SDG no. 13 in taking urgent action to combat climate change, we will be using renewable energy for 100% of electricity consumption in production. This will effectively mean that we will exceed a scientific target per the Paris Accord.”

Pandora har moderne klimacertificerede fabrikker: Pandoras produktion sker primært fra fabrikker i Thailand. Pandora er begrænset af lokal lovgivning, men har nogle af de meste moderne klimacertificerede produktionsanlæg. Pandora skriver, at “Our crafting facilities in Thailand are by far our most energyconsuming entities. At our facility in Bangkok the premises only allow for a small number of solar cells, but at our green facility in Northern Thailand, we have installed more than 8,500 m2 of solar cells on the building. Here, 16% of the electricity used originates from the facility’s solar panels.”

Læs også særskilt analyse af Mærsks nye ambitioner for CO2-reduktioner eller interview med CEO Thomas Schulz fra FLSmidth.