De største danske børsnoterede virksomheder har meget forskellige syn på ESG-ratingbureauerne. Hvert andet selskab anerkender, at ESG-vurderinger har direkte indflydelse på CSR-strategien. Men kun meget få har etableret proaktive strategier, som honorerer ESG-ratingbureauernes metoder, viser et rundspørge til CSR-ansvarlige, Økonomisk Ugebrev Ledelse har foretaget.

De største danske børsnoterede selskaber forholder sig strategisk meget forskelligt til de internationale ESG-ratingbureauer. Kun et par selskaber er konkret proaktive og kontakter selv udvalgte ESG-ratere. Hovedparten nøjes med at svare på henvendelser og har ikke som mål at være vurderet højt hos et eller flere udvalgte ESG-ratingbureauer. Det fremgår af et rundspørge, Økonomisk Ugebrev har foretaget blandt Large Cap selskaberne, hvor foreløbigt 18 virksomheder – heraf 16 fra C25 indekset – har givet deres holdning til kende overfor Økonomisk Ugebrev Ledelse.

 

Få selskaber har konkrete mål for ESG-ratingbureauer

Kun to selskaber tilkendegiver, at de har defineret helt konkrete mål om at være ratet højt og tilgodeser en eller flere af ESG-raternes vurdering. Det er et overraskende resultat, ikke kun fordi stadig flere investorer inddrager ESG vurderinger i deres investeringsbeslutninger.

 

Mange selskaber er påvirket af vurderingerne fra ESG-ratingbureauer, men enten af ressource- eller andre prioriteringsmæssige årsager vælge de alligevel at forholde sig passivt til at forsøge at gøre indflydelse gældende.

 

Men også fordi 8 ud af de 15 selskaber – altså lidt over halvdelen – svarer ja på spørgsmålet om, hvorvidt ESG-vurderinger har direkte indflydelse på CSR strategiens retning og mål.

Det antyder, at mange selskaber konkret er påvirket af vurderingerne fra ESG-ratingbureauer, men enten af ressource- eller andre prioriteringsmæssige årsager alligevel vælger at forholde sig passivt til at forsøge at gøre indflydelse gældende. Blot fire ud af de 15 selskaber tilkendegiver, at de har mål om at være repræsenteret på et ESG-baseret aktieindeks, som ofte har baggrund i data fra et ESG-ratingbureau.

Fire selskaber oplyser på åbne spørgsmål, at de i øjeblikket kigger på, hvordan de mere præcist vil forholde sig til ESG-ratingbureauerne i fremtiden. Relativt mange selskaber indikerer, at ESG faktorer får stadig mere betydning, men at ESG-raterne endnu ikke har afgørende betydning for virksomhedernes strategier. Og endelig påpeges det, at ESG ratings stadig er et umodent marked, hvor normer og standarder endnu ikke har nedfældet sig.

Mange af selskaberne har implementeret ESG-indikatorer som et element i topledelsens investor-roadshows, men kun fire som en fast integreret standard. Seks selskaber tilkendegiver, at ESG-indikatorer og -nøgletal udelukkende benyttes ad hoc, når bestemte investorer efterspørger bæredygtige oplysninger.

Bæredygtighed er dermed kun sjældent i praksis på dagsordenen, når C25 topcheferne præsenterer deres case overfor investorer rundt omkring i verden. Her må det tillige formodes, at virksomheder, hvor bæredygtighed meget direkte er et konkurrenceparameter, oftere bliver fremlagt end i virksomheder, hvor bæredygtighed har mere indirekte og teknisk rapporteringskarakter.

Et andet overraskende resultat er, at kun 8 af de 15 selskaber ved hvilke ESG-ratingbureauer eller ESG screeningsselskaber virksomhedens største investorer anvender i deres investeringsbeslutninger i relation til bæredygtighed.

Den indsigt i data- og vurderingsgrundlag må antages at kunne have en vis betydning i relation til kvaliteten af drøftelserne om bæredygtige tiltag, indsatser og resultater med de tungtvejende aktionærer. Om ikke andet betyder det, at flere virksomheder arbejder i blinde – bevidst eller ubevidst – i forhold til ESG-ratings.

Ikke overraskende vurderer selskaberne, at ESG-ratings har størst betydning i forhold til virksomhedens investorer. Men også NGO’er og civilsamfundet spiller en stor rolle, idet respondenterne noget overraskende samlet set vurderer, at ESG ratingerne har større betydning for denne gruppe end for selskabets topledelse.

Denne pointe understøttes af, at ESG-ratings ses lige egnet som ”kommunikationsværktøj til markedsføring, PR og omdømme”, og som ”IR-værktøj overfor investorer og kreditbureauer.” Selskaberne vurderer i øvrigt i relativt brede sammenhænge, hvori ESG ratings kan skabe værdi. Udover de to nævnte benyttes ESG-ratings også i lige så stor stil – dvs. i mere end hver anden virksomhed – som ”intern dokumentation” og til at ”positionere CSR-funktionen i forhold til budget og ressourcer.”

Kun en enkelt svarer, at ESG-rating skaber værdi i forhandlinger med leverandører. En enkelt påpeger værdi i forhold til at rekruttere talenter.