Chr. Hansen leverede i den forgangne uge et finansielt resultat for 2017/18, som sendte aktiekursen i positiv retning. Chr. Hansen leverede samtidig bæredygtige resultater, der trods øget CO2 udledning viser, at koncernen er fem gange så CO2-effektiv som sine globale konkurrenter. Blandt andet halter Novozymes og hollandske Koninklijke DSM langt bagefter.

Opfattelsen af alvoren i klimakrisen vil have betydning for, hvorvidt samfundsansvarlige interessenter ser positivt på, at Chr. Hansen forbedrede sin CO2-effektivitet. Eller om de vil se negativt på, at koncernens faktiske CO2-emissioner for andet år i træk er stigende.

Selvom virksomhedens Sustainability rapport indeholder et ”stakeholder-brev” fra den nye CEO Mauricio Graber, er de stigende CO2-emissioner ikke nævnt med et ord. Han fokuserer i stedet på virksomhedens bidrag til Verdensmålene, genbrug af affald og udviklingen i diversiteten i ledelseslagene, hvor der da også er ganske fine fremskridt i forhold til koncernens egne langsigtede mål.

Men Mauricio Graber kunne med forretningsmæssig god samvittighed sagtens have fokuseret på de stigende CO2-udledninger og forklaret, at selskabet præsterer særdeles godt i forhold til sine globale konkurrenter målt på nøgletallene ”Return on CO2” (Profit pr. udledt CO2 ton) og ”Carbon-intensitet” (CO2 pr. omsætningskrone).

Nøgternt betragtet kommer verdenssamfundet ikke i mål med Parisaftalen alene gennem øget CO2-effektivitet, når nu de faktiske CO2-udledninger er stigende som følge af økonomisk vækst. Men isoleret set kan Chr. Hansen glæde sig over at være bedst blandt globale peer-gruppeselskaber til at skabe bedst indtjening pr. udledt CO2 ton.

Beregnet på såkaldte scope 1 og 2 CO2-emissioner (CO2-emissioner fra egen produktion) tjener Chr. Hansen 33 mio. kr. pr. 1000 ton udledt CO2, mens fx Novozymes kun formår at skabe profit for 7,65 mio. kr. pr. 1000 ton udledt CO2.

 

 

 

Vores energieffektivitet er i år på 22 procent, hvilket vi er stolte af. Det er korrekt, at de faktiske udledninger er steget de sidste år, og det hænger sammen med vores vækst og dermed øget produktion

 

Chr. Hansen udleder mindre CO2 end konkurrenterne

Chr. Hansens gode præstation på ”Return on CO2” understøttes af nøgletallet ”Carbon-intensitet” som viser, at Chr. Hansen reelt har en produktion, som udleder mindre CO2 end konkurrenterne og ikke ”blot” er en mere profitabel forretning. I denne sammenhæng er det værd at bemærke, at Novozymes har den højeste Carbon-intensitet i gruppen – altså den produktion blandt peers, som udleder mest CO2 pr. omsætningskrone.

Det er også værd at bemærke, at Chr. Hansens CO2-data ikke er revideret af tredjepart, derfor ved offentligheden ikke, om tallene er korrekte, omend der ikke er grund til at tro, at de er misvisende.

”Vores energieffektivitet er i år på 22 procent, hvilket vi er stolte af. Det er korrekt, at de faktiske udledninger er steget de sidste år, og det hænger sammen med vores vækst og dermed øget produktion. Vores EHS-organisation kører et stort globalt projekt omkring vores miljø og energi performance. Et af deres fokusområder er bl.a. at undersøge mulighederne for brug af vedvarende energi,” oplyser Annemarie Meisling, Director, Sustainability hos Chr. Hansen.


Interview med Annemarie Meisling, Director, Sustainability hos Chr. Hansen, om årets bæredygtige resulater


Er I generelt tilfredse med årets
bæredygtige resultater?

“Ja vi er tilfredse. Vi ser forbedringer på tværs af alle parametre: Både de kommercielle mål der handler om vores produkter og de operationelle mål der handler om vores interne processer og aktiviteter. I år er bæredygtighed blevet fuldt integreret i vores virksomhedsstrategi, som nu hedder Nature’s no 1. Sustainably. Bæredygtighed er et centralt element i vores nye formålsparagraf og vores kultur, som er blevet tydeligere defineret. Det er et stærkt commitment fra vores ledelse til en bæredygtig udvikling og det er vi stolte af.”

Hvilket resultat eller område vil du betegne som årets største bæredygtige succes?

 

“En af vores største succeser har været at udvikle en solid metode til at beregne vores bidrag til FN’s Verdensmål. Metoden er valideret af PWC og i år ser vi en stigning i andelen af vores omsætning, der bidrager positivt til FNs verdensmål. Tallet for 2017/18 er 82%. At koble vores omsætning med Verdensmålene er en konkret måde at understrege den stærke kobling mellem Chr. Hansens produkter og bæredygtighed. Vi har i løbet af året oplevet en stor interesse i denne kobling fra vores investorer og kunder og det skaber også stolthed blandt medarbejdere. Så det kan man vist godt kalde en succes.”
 

Hvilke resultat har ikke levet op til dine forventninger?

 

“I løbet af året er bæredygtighed blevet fuldt integreret i vores overordnede virksomheds strategi, Nature’s no. 1, Sustainably. Det vil sige at  vi har en fælles strategi,  men vi udarbejder stadig to rapporter, en årsrapport og en sustainability rapport. Det sender måske et modsatrettet signal” 

Hvilken bæredygtigt parameter har størst forretningsmæssig betydning for jer?  Hvorfor?

 

“Vi har identificeret tre områder: Bæredygtigt landbrug, bedre sundhed og mindre madspild, i overensstemmelse med FNs verdensmål, 2, 3 og 12. Det er de områder hvor vi har størst postiv indflydelse gennem vores produkter.

 I de sidste par år har vi arbejdet målrettet med madspildsagendaen. Vi har sat et ambitiøst mål om at reducere madspild inden for fermenterede mejeriprodukter, såsom yoghurt, med 1,2 millioner tons i 2022. Vores biobeskyttende kulturer FreshQ kan på en naturlig måde, være med til at holde yoghurten frisk i lidt længere tid. Hvis dette produkt blev anvendt på alt yoghurt i Europa ville det kunne reducere yoghurtspild med 30%. Det er en agenda vi bruger proaktivt over for vores kunder og som mange efterspørger. Vores erfaringer viser, at madspildsagendaen kan være en effektiv vej ind til de vigtige beslutningstagere hos kunden. De øvrige to områder kobler ligeledes bæredygtighed og forretning og vi har f.eks.  et innovativt partnerskab med NGO’en CARE Danmark om være med til at udvikle bæredygtigt landbrug i Kenya.”

 

CO2 emissioner scope 1 blev i sidste års rapport opgjort til 21748 tons.   I årets rapport er emissioner for 16/17 opgjort til 24,541.  Hvordan hænger det sammen?

 

“Vi har i årets løb haft fokus på at forbedre både datakvalitet og processen for indsamling af data. Det betyder at vi har opdateret beregningsmetoden, hvilket giver et mere korrekt billede af vores emissioner. Vi har samtidig trænet organisationen i hvordan de skal indsamle data, hvilket samlet set giver en højere data kvalitet.  Der er en fodnote til hver miljøindikator i rapporten (fodnote nr. 4) der forklarer beregningsmetoden og beskriver hvordan tidligere års KPIer er blevet omregnet.”
 

 

I er godt på vej mod de 25 % i CO2 effektivitet.  Men de faktiske CO2 udledninger har været stigende de seneste år.  Er det acceptabelt? og har I ambitioner om at kunne afkoble CO2 udslip fra produktionen gennem?

 

“Vores energieffektivitet er i år på 22% hvilket vi er stolte af. Det er korrekt at de faktiske udledninger er steget de sidste år (med undtagelse af 2014/15 og 2015/16 for scope 1), det hænger sammen med vores vækst og dermed øget produktion. Vores EHS organisation kører et stort global projekt omkring vores miljø og energi performance. Et af deres fokusområder er bl.a. at undersøge mulighederne for brug af vedvarende energi. Vi har allerede installeret solceller på vores fabrik i Gråsten. Hvorvidt dette kan bredes ud til et større globalt projekt er noget der bliver undersøgt nærmere i øjeblikket.”

 

“De svære” Scope 3 emissioner steg kraftigt sidste og igen i år.  Har I planer for hvordan I vil arbejde med færre scope 3 emissioner, som I ikke selv direkte kan påvirke?

 

“Vores scope 3 emissioner dækker downstream transport af færdige produkter til vores kunder. Vi arbejder løbende på at forbedre dette bl.a. ved at forsøge at effektivisere både transportform og vores produkter. Chr. Hansens vækst påvirker resultatet da øget salg medfører at vi sender flere produkter. Vi har fokus på at minimere brug af luftfragt blandt andet ved brug af vores 21 globale distributionscentre for at forbedre logistikken.”

 

Mangfoldighed:  Er der balance nok mellem kønnene i ledelseslagene?

 

“Generelt er vi tilfredse med vores mangfoldighedsperformance dette år. Vi har forbedret os på alle parametre. Så længe der ikke er en ligelig fordeling kan man selvfølgelig altid blive bedre og det arbejder vi løbende på, men vi er især stolte af at have en bestyrelse med en ligelig kønsfordeling efter dansk lovgivning og at have 78% corporate management teams med mindst en kvinde og en ikke-lokal. Kønsfordelingen for managers er 3 procent point fra at afspejle kønssammensætning for alle medarbejdere, som er det mål vi har sat. Chr. Hansens bestyrelse har netop nomineret en kvindelige formand, den nuværende næstformand Dominique Reiniche. Hvis hun vælges ind til Generalforsamlingen, vil hun være den første kvindelige bestyrelsesformand i C25 nogensinde. Som vi skriver i rapporten, er en række tiltag sat i værk for blandt andet at højne diversiteten endnu mere f.eks. vores ledelseskursus CONNECT, der sætter fokus på den personlige og unikke ledelsesstil og er med til at danne nye typer ledere, mænd eller kvinder. ”