Ny CSR strategi: Danish Crown vil med indsamling af data og udvikling af indikatorer for bæredygtighed aflive ”myter” om kødproduktionens skadelige konksekvenser. Hvilke myter må læserne gætte sig til, og den nye CSR-strategi danser noget om den varme julegrød, når det gælder de helt store principielle bæredygtige spørgsmål for branchen: Udvikling af kødsubstitutioner og ekstrem høj CO2-udledning fra kødproduktion.

Danske landmænd er blandt de mest klimavenlige i verden, og det er derfor vi tror på, at Danish Crown har en opgave i at være med til at vise vejen til et mere bæredygtigt landbrug

Danish Crown vil ”feed the world”. Men det skal udelukkende ske med mere kød, mens der stadig er et marked, som ikke er ramt af CO2 kontrol. Mange NGO’er og fødevareorganisationer har ellers i en rum tid luftet tankerne om behovet for både skat på kød og mere udvikling af kødsubstitutioner for henholdsvis at dække et stigende proteinbehov fra verdensbefolkningen og sætte en stopper for industriens store CO2-udledninger.

”Vi er fuldt bevidste om, at udfordringen for kødproduktion er behæftet med et stort klimaaftryk. Danske landmænd er blandt de mest klimavenlige i verden, og det er derfor vi tror på, at Danish Crown har en opgave i at være med til at vise vejen til et mere bæredygtigt landbrug. Klimaaftrykket fra kød skal ned,” siger Director i Group Sustainability hos Danish Crown Monica Klepp Bjerrum.

I forhold til udviklingen af kødsubstitutioner fastslår hun, at markedet er bestemmende for udviklingen. ”Vi har allerede kødsubstitutioner i vores forædlingsvirksomheder som eks. Tulip’s ”Den Grønne Slagter” varemærke. Også i Polen har vi et plantebaseret sortiment. Det er drevet af forbruger- og kundeefterspørgsel og vi skal have et sortiment, der dækker det behov også”, siger Monica Klepp Bjerrum.

Danish Crown er blot lige begyndt sin CSR-rejse, og al begyndelse er som bekendt svær. De første mere beskedne initiativer for implementeringen er at indkalde til dialog med alle interessenter og indsamle data fra landmænd. CSR-rapporten for 2016/17, hvori strategien udfoldes, er professionelt veludført og ganske vist fyldt med både høje ambitioner, ædle intentioner og flere initiativer. Problemet er bare, at Danish Crown ikke ser ret meget ud over det store eksporteventyr dansk svine- og kødproduktion har været – og formentlig vil være mange år frem. Det er måske forståeligt, men der mangler meget i forhold til konkrete nøgletal, veldefinerede bæredygtige mål og nøgterne betragtninger. For nuværende rækker ansvarligheden ikke meget længere, end den 10 procent forretning af den investerede kapital CEO Jais Valeu tidligere på året lovede andelsejerne med ”The 4WD strategi.”

Ikke alle forandringer koster

”Nu har vi sat retningen for hvor vi vil hen, så nu skal forretningen til at sætte konkrete mål indenfor de fem spor, vi arbejder i. Når vi har det overblik, vil vi kunne sætte mere konkrete beløb og ressourcetræk på opgaven. En del af det handler om at tænke og handle anderledes, så det er ikke alle forandringer der vil koste”, forklarer Monica Klepp Bjerrum.

Det er altid positivt, når virksomheder formulerer sig og går i gang med reelle samfundsansvarlige initiativer. Det er minimum det politikerne og omverden – og måske særligt de udsatte – håber på vil ske i lyset af bl.a. verdensmålene og Paris-aftalen. Og det er forståligt, at virksomheden er følsom over for alt for store forandringer i et i forvejen hårdt presset landbrugserhverv. CSR-strategien er derfor også tiltrængt, og Danish Crown har med Monica Klepp Bjerrum i spidsen for projektet nu sørget for at positionere sig. Alene det er et stort skridt i en branche med store CO2-udledninger og ejere med mange forskellige interesser.

”Vi har udviklet en rammestrategi, der sætter retningen for vores fremtidige udvikling. Vi skal nu i gang med at definere vores målsætning og ambitioner på de enkelte områder. Vi vil bygge vores indikatorer og KPI’er op omkring tre ting: SDG’erne, som vi har committet os til, GRI (Global Reporting Initiative), samt nogle skræddersyede strategiske KPI’er baseret på vores nye strategi for bæredygtighed”, siger Monica Klepp Bjerrum.

Danish Crown støtter op om Miljø- og Fødevareministeriets dyrevelfærdsmærke, som bl.a. er kritiseret af Coop og Forbrugerstyrelsen for at gradbøje dyrevelfærd og gøre forbrugerne mere forvirrede end godt er. Samme snit synes Danish Crown at have lagt for ambitionerne for CSR-strategien, der levner god plads til både forhandlinger og gradbøjninger af bæredygtigheden.