CSR-rapport: SmallCap selskabet Egetæppers CSR-rapportering og indsats for det skæve regnskabsår 2016/17 er godt på vej mod at kunne måle sig med de allerbedste og største CSR-frontløbere i C20-indekset. Det er stærkt usædvanligt for et SmallCap selskab, hvor den samfundsansvarlige agenda normalt er svær overhovedet at få øje på.

Ikke bare forsyner Egetæpper investorer og andre interesserede læsere med grundlæggende dyder som ekstern revision af CSR data og et konkret factsheet, der giver resultaterne troværdighed og sammenlignelighed. Egetæpper formår tillige at formidle udviklingsprocesser og sætte mål for de fremadrettede samfundsansvarlige ambitioner og tiltag. Rapporten giver en snert af, at de bagvedliggende drivere – fx topledelsens opbakning og forretningsmodel – er fuldt på højde med de førende CSR-frontløbere i C20-indekset, hvad angår at integrere samfundsansvar i virksomheden.

Omvendt balancerer Egetæpper på et knivsæg for ikke at overdrive historiefortællingen om den bæredygtige tæppeproducent. Det holder dog vand, fordi ambitioner, konkrete tal og informationer har den omtalte høje kvalitet.

Dermed er vores bæredygtighedsprofil et vigtigt konkurrenceparameter. Vores arbejde med samfundsansvar åbner døre til forhandlingslokalerne hos de kunder, vi gerne vil appellere til

”Den krævende del af markedet – vores kunder – stiller meget store krav omkring bæredygtighed. Dermed er vores bæredygtighedsprofil et vigtigt konkurrenceparameter. Vores arbejde med samfundsansvar åbner døre til forhandlingslokalerne hos de kunder, vi gerne vil appellere til. Dermed er det vigtigt for både investorer og kunder,” siger finansdirektør John Vestergaard fra Egetæpper. Egetæppers CSR-rapport tilgodeser både interessenter, der konkret vil se resultater, KPI’er og nøgletal, samt andre, der mere orienterer sig mod bevægelsen, motivationen og brandingen. Denne afstemte balance kunne mange større selskaber lære og lade sig inspirere af i deres tilgang til samfundsansvar.

Som SmallCap selskab må Egetæpper dog lide den tort ikke at blive ESG-ratet af de største ESG-ratingbureauer. Kun syv datakilder – herunder IdealRating som ene primærvægtet kilde – i CSRHUBs ratingsystem har indsamlet data om Egetæpper. Det er langt fra nok til en fuld rating, hvorfor delscorerne i de underliggende kategorier – ’Environment’, ’Employees’, ’Communities’ og ’Governance’ – i bedste fald kun kan give et behersket hypotetisk pejlemærke for, hvad Egetæpper har af ESG svage og stærke sider.

I det lys peger det forsigtigt på, at Egetæpper i forhold til andre virksomheder er gode i kategorien ”Governance”. Her er Egetæpper i CSRHUB regi rankeret i 69 percentilen (altså i den bedste tredjedel). En meget høj placering for en dansk SmallCap virksomhed.

”Bæredygtighed handler både om, at verden skal overleve, men også om at virksomheden skal overleve i fremtiden. Vi har sidste år vedtaget en Cradle to Cradle strategi (incitamenter til cirkulær økonomi, Red.) der skal hjælpe os med at nå målet om at få integreret tankegangen i hele vores forretning. Generelt kan det siges om vores ledelsesstruktur, at egetæppers bestyrelse ser CSR som en vigtig del af forretningsstrategien. Det er en konkurrenceparameter. Det er også en måde at fastholde gamle medarbejdere og tiltrække nye, og det er med til at styrke lokalsamfundet og dermed skabe opbakning fra dette,” siger John Vestergaard.

Konkrete nøgletal for bæredygtighed

På konkrete nøgletal fremviser Egetæpper et par solide – og altså reviderede – resultater. Særligt er det værd at bemærke, at Egetæpper formår at reducere sine CO2-emissioner fra produktionen, fra 6559 ton til 5974 ton i et forretningsår, hvor både den økonomiske omsætning og antallet af medarbejdere er stigende.

Energiforbruget er også faldende, men kun opgjort for selskabets to fabrikker i Herning og Gram. Det er en svaghed i rapporteringen, at det samlede energi-, materiale- og affaldsforbrug samt spildevandsudledning ikke er oplyst for alle frabrikker – fx er Bentzon Carpets, Hammer Tæpper, Litspin samt datterselskabet Carpet Concept ikke medtaget i oplysningerne. Men de inddrages næste år oplyser John Vestergaard.

”Resten af koncernens fabrikker ejer vi delvist, og i forbindelse med overtagelsen – der skal ses som et led i et kommende generationsskifte – bliver der sat større fokus på CSR indsatser på de andre fabrikker også. Vi starter med at inkludere data fra alle fabrikker i næste års CSR rapport.”