ESG-kontroverser mellem selskaber og omgivelserne har siden 2013 kostet nordiske børsnoterede virksomheder minimum 25 mia. kroner. De økonomiske tab er opgjort af Nordea Markets, der har analyseret 238 børsnoterede virksomheder i Norden for omkostninger direkte forbundet til ESG hændelser, hvor myndigheder, kunder eller aktionærer har udfordret selskabets ledelse.

I alt har 48 virksomheder, heraf otte selskaber noteret på OMX Copenhagen, oplevet ESG kontroverser og tabene svarer i alt til hele 16 procent af de ramte virksomheders sidste års EBIT-resultater. Coloplast topper listen med den største afskrivning på 5,25 mia. kr. til erstatningsager i USA, og selskabet har dermed afskrevet næsten to års EBIT-resultat på sagen.

Kontroverserne, som Nordea Markets definerer meget bredt under ESG begrebet – herunder overtrædelser af skattelovgivning, produktansvar og uetisk ledelsesadfærd i øvrigt, har altså kostet virksomhederne og deres aktionærer dyrt. For manges vedkommende har eller kan det sætte flere års profit over styr.

Opgørelsen viser kun direkte omkostninger relateret til kontroverser rapporteret af virksomhederne selv. De økonomiske konsekvenser har derfor reelt været betydeligt større, vurderer Nordeas Head of Corporate Research, Johan Trocmé, der står bag analysen.

”Der har helt sikkert været betydelige ekstra omkostninger relateret til ESG-problemerne, som ikke er inkluderet i vores omkostningsopgørelse i analysen. Virksomheder, der har været udsat for problemer, har betalt konsulenter og advokater, ansat yderligere ESG-ansvarlige samt betalt for PR håndtering mv,” siger Johan Trocmé. Dertil kommer en række både velkendte, og måske ukendte, endnu ikke afsluttede ESG-kontroverser fra samme periode, som stadig mangler at blive specificeret for afgørelse og endelig bødestraf.

Telia oplyser eksempelvis, at bødestraffen fra de amerikanske myndigheder (Securities and Exchange Commission) for selskabets kontroverser om bestikkelse i Uzbekistan forventes i omegnen af 1,4 mia. dollars. Også Ericsson står overfor lignende bødestraf for korruptionssager i Kina. Men selskabet har endnu ikke informeret om det finansielle tab.

ESG-vurderinger er vigtige for virksomhederne, for flere undersøgelser viser, at virksomhedernes ESG-præstationer, især i det lange løb, er positivt korreleret med virksomhedernes økonomiske resultater

Ifølge Associate Director Doug Morrow i ESG-ratingbureaet Sustainalytics har både direkte og indirekte tab på ESG-kontroverser indflydelse på ESG-ratingen.

”Omkostninger – både direkte og indirekte – fra ESG-kontroverser kan påvirke virksomhedernes ESG-ratings. Desto større de direkte omkostninger er, desto større er den potentielle indflydelse på vurderinger. Svækkelse af brand-værdi og andre indirekte tab kan også påvirke ESG ratings i negativ retning. ESG-vurderinger er vigtige for virksomhederne, for flere undersøgelser viser, at virksomhedernes ESG-præstationer, især i det lange løb, er positivt korreleret med virksomhedernes økonomiske resultater,” siger Doug Morrow, associeret direktør for det globale ESG-ratingbureau Sustainalytics.

Doug Morrow oplyser videre, at de store CSR-best-inclass virksomheder typisk også er dem, der er mere eksponeret for ESG-kontroverser. ”Deres aktiviteter er generelt bredere og sker i større omfang. Det øger naturligvis risikoen,” siger Doug Morrow.

På listen er opgjort sager fra otte selskaber noteret på Nasdaq Copenhagen, Coloplast, G4S, GN Store Nord, NKT, Nordea, A.P. Møller-Mærsk, Vestas og Nets. Coloplast topper Nordea Markets liste med en hensættelse på ikke mindre end 5,25 mia. kr. for erstatningskrav relateret til implantatproduktet Mesh, der har forårsaget skade på flere tusinde af kvinder i USA.

Mange af Coloplasts ikke-nordiske konkurrenter er konfronteret med lignede erstatningssager. Sagen viser derfor også, at ESG-relaterede omkostninger ikke nødvendigvis sker fra kriminelle handlinger, svagt CSR set-up eller huller i etiske retningslinjer. ESG-kontroverser kan tillige ramme som konsekvens af manglende indsigt, erfaring og – som i Coloplasts sag – også fra kalkulerede risici ved blot at drive forretning i lande med en offensiv søgsmålsindustri som fx USA.

GN Store Nord har rapporteret om et tab på 150 mio. kroner i relation til bedragerisag i datterselskabet Belton, svarende til 14 procent af GN’s EBIT-resultat.

NKT’s involvering i kartelaftaler fra 2014 har kostet selskabet 4 mio. EURO, svarende til 7 procent af EBIT, mens G4S har måtte tilbagebetale 109 mio. pund til den engelske regering for overpriser i en kontrakt om elektroniske fodlænker.

Joachim Kattrup