Der er naturligvis en grund til, at mange virksomheder har ganske rundhåndede incitamentprogrammer for i hvert fald de ledende medarbejdere: Det antages at løfte indtjeningen. Virker incitamenterne på de finansielle målepunkter, vil de også virke på CSR-relaterede målepunkter, vurderer rådgivere.

Når det gælder virksomhedens CSR-politik, kan det være vanskeligere at konkretisere de...