FSR – danske revisorer vil have moderniseret reglerne for CSR-rapportering, så det sidestilles med det finansielle regnskab. FSR ønsker ekstern validering af datagrundlaget, og foreslår desuden konkrete minimumskrav til fremlæggelse af ESG-nøgletal. Synspunktet står i skarp kontrast til holdningen i erhvervslivets andre interesseorganisationer.

Hvis erhvervsminister Simon Kollerup i...