FSR – Danske Revisorer – har gennemført en kritisk undersøgelse af de 56 største danske børsnoterede selskabers rapportering om samfundsansvar. Men revisorforeningen skulle måske også være kritisk overfor hvorvidt deres egen målestok for rapporteringsstandarden følger den internationale udvikling og debat på området

I den nye undersøgelse, som blev offentliggjort på Dansk Erhvervs CSR konference i sidste uge, konkluderer revisorerne: ”For at bidrage til debatten har vi set på den seneste rapportering om samfundsansvar fra de største danske børsnoterede virksomheder, og vi kan se, at det ikke står helt så godt til, som vi havde håbet. Mange virksomheder gør det godt på mange parametre, men der er bredt set brug for øget robusthed i rapporteringen..”

Herefter beskriver FSR hvordan en betydelig procentdel af de største danske børsnoterede selskaber ikke lever op til typiske revisorkrav med manglende beskrivelse af regnskabspraksis, væsentlighed, udviklingstræk og kontrol m.v. Alt sammen uden tvivl meget væsentlige forhold for alle regnskaber. Men internationale institutionelle investorers krav til indholdet af regnskaber om såkaldte ESG forhold (miljø, sociale forhold og corporate governance) er nået meget længere.

Det ses mest tydeligt i de seneste anbefalinger fra Financial Stability Board, med den britiske centralbankdirektør Mark Carney i spidsen, om hvordan selskaber i alle brancher fremover bør rapportere om klimaforhold. Anbefalingerne ventes at blive forbillede og implementeret overalt i verden, ikke kun når det gælder klima, men også andre ESG forhold.

Nogle af de mest centrale anbefalinger er, at selskaberne fremover 1) skal lægge mindre vægt på det historiske og mere vægt på den sandsynlige udvikling fremover i særlige velbegrundede scenarier og følsomhedsanalyser 2) skal beskrive corporate governance som bonussystemer og inddragelse af den absolutte topledelse, som understøtter strategi og initiativer omkring de enkelte ESG forhold 3) skal integrere ESG data i videst muligt omfang i centrale finansielle nøgletal som omsætning, indtjening, aktiver, kapitalstruktur, egenkapital, investeringer og innovation.

Pålideligheden halter

Det positive budskab i FSR’s nye undersøgelse er, at næsten alle, nemlig 96 procent af de 56 danske selskaber med over 500 ansatte, nu publicerer rapporter om samfundsansvar, som er let forståelig. Men ifølge revisorerne er der også fortsat en række mangler i mange af selskabernes rapportering. 57 procent forklarer således om den positive udvikling i deres performance, mens kun 47 procent forklarer, når udviklingen er negativ.

55 procent omtaler tydeligt hvilke risici, der er drivende for selskabernes tilgang på området, mens det kun er 35 procent, der fortæller om de positive forretningsmuligheder, de ser for deres selskab omkring ESG forhold.

Kun 38 procent fortæller nærmere om deres regnskabspraksis, mens kun 18 procent kan melde om en intern kontrol proces, og kun 23 procent har indført en eller anden form for ekstern kontrol eller verificering, der munder ud i erklæring fra en uvildig tredjepart, som man kender det fra de finansielle regnskaber.

Når det gælder helt afgørende forhold som klima, korruption og menneskerettigheder efterlyser institutionelle investorer meget mere fremadrettede informationer om hvor, de selskaber de overvejer at investere i, er på vej hen

Fra historie til fremtidsscenarier

”Vi ønsker, at Danmark skal løfte rapporteringen til næste niveau og være i front med transparent og pålidelig rapportering om samfundsansvar, der matcher det niveau, vi har indenfor finansiel rapportering,” konkluderer revisorerne. En sådan pålidelighed i rapporteringen er nødvendig, men slet ikke tilstrækkelig til at bringe danske virksomheder i front i forhold til den internationale udvikling på området. Når det gælder helt afgørende forhold som klima, korruption og menneskerettigheder efterlyser institutionelle investorer meget mere fremadrettede informationer om hvor, de selskaber de overvejer at investere i, er på vej hen. Som eksempel vil nogle af de helt afgørende spørgsmål på klimaområdet således være: Har selskabet et overblik over, hvilke risici og forretningsmuligheder, der er forbundet med især et scenarie, hvor politikerne indfører en pris på CO2 og andre nødvendige reguleringer for at nå Paris aftalens mål om en maksimal temperaturstigning på 2 grader?

Artiklen er skrevet af Erik Alhøj, direktør for Engagement International, som rådgiver institutionelle investorer om engagement og ansvarlige investeringer i samarbejde med MSCI ESG Research.