Gennemgang: For 2018 er der trådt flere nye anbefalinger i kraft, blandt andet om oplysning af resultater af bestyrelsesevalueringen og koblingen mellem selskabets resultater og strategi – og honoreringen af de enkelte topdirektører. I denne første gennemgang er der tale om blandede bolsjer, hvor vi bliver nødt til at genbesøge flere selskaber, når de faktisk har fået offentliggjort deres redegørelser. Umiddelbart tyder meget på at selskabsledelsen er rykket noget i baggrunden for stadig mere fyldige redegørelser om sustainability .

Vestas offentliggjorde sin lovpligtige redegørelse om god selskabsledelse samme dag, som årsrapporten blev offentliggjort, i modsætning til flere andre store selskaber. Ifølge redegørelsen oplyser Vestas, at selskabet lever op til alle anbefalinger, undtagen tre anbefalinger, som følges delvist.

En ny anbefaling fra Komiteen for God Selskabsledelse, anbefaler oplysning om følgende: “the total remuneration received by each member of the board of directors and the executive board from the company and other companies in the group and associated companies for the last three years, including information on the most important content of retention and resignation arrangements and that the correlation between the remuneration and company strategy and relevant related goals be explained”. Men Vestas vurderer, at man kun delvist lever op til anbefalingen: Modsat anbefalingen oplyses fortsat ikke individuel direktørløn, og koblingen mellem selskabets strategi og resultater på den ene side og aflønningen af den enkelte direktør på den anden side oplyses kun summarisk.

Om bestyrelsesevalueringen oplyses i redegørelsen, at ”In 2019, an update of the evaluation procedure will be conducted by the Nomination and Compensations Committee and presented for approval at a board meeting. Vestas has in November 2018 engaged with an external partner to undertake an external assessment of the Board as a result of changes made to the Danish Corporate Governance Code. Going forward Vestas will include external assistance to perform an evaluation of the Board at least every third year.”

Videre hedder det, at ”the main conclusions from the external partner is that Vestas has a Board with a clear understanding of current role and responsibilities. The external partner brings key recommendations for the Board to perform a skills audit to understand key capabilities required on the Board both now and in the future. The current capabilities among the members could be reviewed taking into account maintaining the diverse range of skills, experience and styles of Board members. The Chairman should re-affirm expectations of each Board member specifically relating to the level of contribution and challenge expected during Board meetings and strategy sessions. It is recommended to allow the Board to monitor it’s performance on a more regular basis, with an on-going self-assessment tool.”

Netcompany, som er et af de nyere selskaber på Københavns Fondsbørs, oplyser i årsrapporten at man lever op til 46 ud af 47 anbefalinger: ”Netcompany has opted not to comply with the recommendation that “a majority of the members of a board committee should be independent” for the Audit Committee and the Nomination Committee, where the majority of the members will not meet the independence requirements. The background for not complying with the recommendation is an assessment of the skillset, resources and availability of the current Board of Directors.”

Det oplyses også, at bestyrelsesevalueringen tilsyneladende er en ongoing proces: ”The Board of Directors has initiated a Board evaluation of the Board of Directors and the individual members which will be finalised during 2019, where the Board will have had the opportunity to have worked through the entire annual wheel. As this is the first Board evaluation in Netcompany Group A/S, the Board has decided to engage external assistance.“

I selve redegørelsen om god selskabsledelse er der som nævnt hakket af på ”følger” på stort set alle punkter, men de uddybende forklaringer, som andre selskaber giver, er en fuldstændig mangelvare.

På den nye anbefaling om at der skal oplyses om sammenhængen mellem strategi og resultater – og toplederløn i aflønningsrapporten angives også, at man følger anbefalingen. Og i vederlagsredegørelsen gives faktisk mere information om de enkelte lønelementer end det er normen i langt hovedparten af andre danske børsnoterede selskaber.

Tryg Forsikring har formelt set en fremragende rapportering om selskabsledelse og andre politikker, som kan findes på denne glimrende oversigtsside. Oplysningernes detaljeringsgrad er tæt på best in class, men hovedparten af oplysningerne har også en ret så generisk karakter. Eksempelvis oplyses i årsrapporten, at regnskabslæseren på de relevante sider på selskabets hjemmeside kan finde informationer om, hvad de enkelte bestyrelsesudvalg konkret har beskæftiget sig med i løbet af året. Det er ikke tilfældet, men der er en detaljeret beskrivelse af de enkelte udvalgs generelle arbejdsopgaver, medlemmer og mødefrekvens. Se eksempelvis gennemgangen af revisionsudvalgets generelle arbejdsopgaver.

Forsikringsselskabets redegørelse omkring selskabsledelse, som kan ses her er tilsyneladende ikke blevet ændret eller opdateret siden 2017. Under alle omstændigheder er der redegørelsen fra 2017, som findes på det relevante link.

Heraf fremgår det, at selskabet ikke følger tre af anbefalingerne: ”The Supervisory Board is of the opinion that Tryg complies with all the recommendations with the exception of item 3.1.4., as Tryg’s Articles of Association do not stipulate a retirement age for members of the Supervisory Board, item 3.4.2., as the majority of the members of the Remuneration committee cannot be deemed to be independent persons and item 4.1.5., as if a change of control clause is actioned, the severance pay is more than two years’ remuneration.”

Den manglende opdatering skal ses I lyset af de opdaterede anbefalinger fra Komiteen for God Selskabsledelse, som netop har opdateret anbefalingerne med virkning for 2018. Som Tryg altså ikke har indarbejdet i den foreliggende redegørelse. I de nye anbefalinger er det indarbejdet, at ”Evalueringsproceduren samt overordnede konklusioner bør beskrives i ledelsesberetningen og på selskabets hjemmeside.” Dette er ikke tilfældet for Tryg, da der hverken er forklaringer om evalueringsproces eller overordnede konklusioner.

Carlsberg har heller ikke nået at offentliggøre den lovpligtige redegørelse om god selskabsledelse. Men til gengæld der er en omfattende Sustainability Report for 2018. Også Carlsberg har en best-in-class oversigt over forskellige redegørelser relateret til sustainabliity og code-of-conduct. I årsrapporten oplyses, at Carlsberg ikke lever op til tre anbefalinger om god selskabsledelse, nemlig om offentliggørelse af kvartalsregnskaber, offentliggø- relse af en politik for mangfoldighed og kvindeandel i bestyrelsen. I redegørelsen for god selskabsledelse for 2017 er der en god gennemgang af evalueringsproces.

Blandt andet oplyses, at “the chairman conducted in November and December 2017 1:1 evaluation meetings with each Supervisory Board member based on a detailed questionnaire filled in and submitted in advance by each member The chairman then prepared a report on the outcome of the evaluation process to the Supervisory Board and this report formed the basis for a discussion of the matter in the Supervisory Board. Finally, the evaluation process includes a meeting without the presence of the chairman (headed by the deputy chairman) at which the performance of the chairman is discussed.”

I 2018 regnskabet oplyses om resultatet af evalueringen, at medlemmerne generelt finder at forberedelsesmaterialet og præsentationer er af høj kvalitet, og at emner og dagsordenspunkter dækker relevante forhold, og at møderne er velplanlagte, og at de sætter pris på den åbne diskussion på bestyrelsesmøderne. Det oplyses, at de er tilfredse med fokus på risikostyring, strategi og målrettede diskussioner. ”The evaluation process led to a short catalogue of ideas for minor changes to the way the supervisory Board works.” Det oplyses dog ikke, hvad disse forslag konkret går ud på.