Formandshonorarerne i de største danske selskaber har efter en årrække med stigninger nået et internationalt leje, hvor det er muligt at tiltrække udlændinge til at sidde for bordenden i bestyrelseslokalet. Vi gennemgår her, hvad formændene får i honorar for at styre Danmarks største virksomheder.

Det passer stort set meget godt med, at de største danske virksomheder også er dem, der betaler deres bestyrelsesmedlemmer bedst. Rationalet er da også til at få øje på: Ansvaret er større, jo større virksomheden er, arbejdet er ofte mere tidskrævende, og det er endnu mere nødvendigt at betale tilstrækkeligt til at kunne tiltrække de bedste folk til posten ofte også fra udlandet.

Det er da heller ikke en tilfældighed, at stadig flere formænd ikke er danskere. Eksempler på formænd fra udlandet findes i Novo Nordisk, Vestas, ISS og GN Store Nord – og mange andre.

A.P. Møller-Mærsk

Jim Hagemann Snabe fra A.P. Møller-Mærsk er landets bedst betalte bestyrelsesformand, efterfulgt af nordmanden Helge Lund fra Novo Nordisk og Mats Pettersson fra Genmab. Der er stor forskel på selskabernes oplysningskvalitet omkring bestyrelseshonorarer, også for formanden. Enkelte selskaber oplyser faktisk kun honorar for den samlede bestyrelse, eksempelvis A.P. Møller-Mærsk, hvor formandens honorar er skønnet som dobbelt op i forhold til de menige bestyrelsesmedlemmer. I regnskabet oplyses, at bestyrelsesmedlemmerne honoreres ud fra normen i andre store europæiske selskaber. Det oplyses, at medlemmer kan få ekstra honorar for ad hoc opgaver, og at rejsegodtgørelse følger selskabets almindelige politik på området.

Vestas

Vestas oplyser heller ikke særskilt honorar for formanden i regnskabsnoten over bestyrelseshonorarer. Men der oplyses om de enkelte elementer i honorarer, så regnskabslæseren selv kan regne sammen, altså tre gange 54.000 euro plus deltagelse i en stribe udvalg til 34.000 euro stykket, altså i omegnen af 250.000 euro eller knap to mio. kr.

Novo Nordisk

I Novo Nordisk er oplysningskvaliteten meget høj: Her oplyses det, at bestyrelsesformand Göran Ando sidste år fik et samlet honorar på 3,0 mio. kr. mod 2,8 mio. kr. året før. Han er nu blevet afløst af Helge Lund. Stigningen skyldes ikke ændringer i grundhonorarer, men ekstra betaling for ad hoc opgaver steg fra 0,5 mio. kr. til 0,6 mio. kr. Og rejsegodtgørelser steg fra 0,5 mio. kr. til 0,6 mio. kr. Det står ikke oplyst, hvordan denne ret så betydelige rejsegodtgørelse er beregnet, og om det kun er betaling for hoteller og flytransport.

Danske Bank

For Danske Banks nu afgåede bestyrelsesformand Ole Andersen oplyses, at hans honorar steg godt ti procent, fra 2,05 mio. kr. i 2016 til 2,28 mio. kr. i 2017. Her er der tilsyneladende ikke betaling for særlige opgaver, da man må antage, at bestyrelsesformanden allerede i 2017 har haft travlt med at udrede eftervirkningerne af hvidvasksagen.

Genmab

For Genmabs formand Mats Pettersson oplyses, at han sidste år fik et samlet honorar på 2,6 mio. kr. mod 2,4 mio. kr. året før. Som noget usædvanligt får biotekselskabets bestyrelsesmedlemmer også aktieløn, og den har været på ca. én mio.kr. årligt de seneste år.

Coloplast

Coloplast oplyser, at formand Michael Pram Rasmussen i sidste regnskabsår fik 1,7 mio. kr. hvilket var det samme som året før. Grundlønnen for bestyrelsesmedlemmer er 450.000 kr., og formanden får 200 procent oveni. Hertil kommer et honorar på 0,3 mio.kr. for at sidde i revisionsudvalget. Han er nu afløst på formandsposten af tidligere CEO Lars Rasmussen.

Pandora


Også Pandora oplyser om honorar på individniveau: Peder Tuborgh fik i 2017 et samlet honorar på 1,5 mio. kr. og de to næstformænd, Christian Frigast og Allan Leighton fik hver 0,9 mio. kr. Som bekendt har Pandora meldt ud, at der skal ske en større udskiftning i bestyrelsen, men det vides ikke om formandskabet også udskiftes.


Se oversigten over bestyrelses honorarne nedenfor:

Top 100 Bestyrelseshonorar 2018