Interview: Annemarie Meisling, Director Sustainability hos Chr. Hansen, mener at investorernes stigende fokus på ESG er en hjælp i det daglige arbejde med bæredygtig og forretningsorienteret samfundsansvar. Læs interview med Annemarie Meisling fra Chr. Hansen, der er ansvarlig for bæredygtighedskomitéen, hvor den administrerende direktør sidder for bordenden.

Er der forskel på at være leder for bæredygtighed i en enzym– og bakterieforretning, hvor bæredygtighed er direkte indlejret i produktet, og dermed et synligt konkurrenceparametre, end andre steder, hvor det ikke er så tydeligt?

”Det er en af årsagerne til, at jeg mener det interessant at arbejde for Chr. Hansen. Mit arbejde er opdelt mellem meget klare forretningsdrevne bæredygtighedsmål og så optimering af mere traditionelle CSR-opgaver som rapportering, leverandørstyring, diversitet og andre compliancerettede opgaver. I forhold til de bæredygtige forretningsmål er det ikke mig som er ansvarlig, men et sustainability board, hvor vores adm. direktør sidder for bordenden sammen med flere direktionsmedlemmer. Det er naturligvis både udtryk for topledelsens opbakning, og at bæredygtighed er et udtalt konkurrenceparameter på vores markeder. Det gør arbejdet interessant og målrettet med en høj grad af dialog med direktionen.”

Betyder det, at CSR-funktionen er ved at blive udvandet som selvstændig funktion?

”Det mener jeg slet ikke er tilfældet for Chr. Hansen. Det er mig, der har faciliteret den strategiske proces, men de relevante direktionsmedlemmer, som har ansvaret. Det synes jeg blot er udtryk for, at bæredygtighed er på agendaen, og at den matrix-struktur, vi arbejder ud fra, fungerer med tydelige mål for forretningsenhederne og direkte reference til direktionsmedlemmerne. Min rolle er meget klart defineret til at supportere, facilitere og rapportere på globalt plan, men opgaverne skifter i praksis afhængigt af hvilke område projekterne dækker. Fx er jeg kun lidt involveret i vores anti-korruptionsprogram, som drives i den juridiske afdeling. Omvendt har jeg i det sidste år arbejdet med den forretningslinje, som udvikler et produkt, der kan begrænse madspild.”

Investorerne trækker generelt investeringerne mod bæredygtige forretninger. Hvordan mærker du det i dit daglige arbejde?

”Investorerne reagerer meget tydeligt, og vores større investorer er meget proaktive og formulerer meget konkrete krav til, hvad de mener vi bør fokuserer på i relation til bæredygtighed. Det har været en meget stor driver, og også hjælp i forhold til mit ansvarsområde og berettigelse. På de årlige roadshows, hvor jeg oftere selv deltager, kan vi se at investorerne er meget forberedte og stiller skarpe spørgsmål til vores CSR-rapport og til bæredygtige projekter. De har læst grundigt på lektien.”

Hvad betyder ESG-ratingburearnes vurderinger for Chr. Hansen og dit arbejde?

”Det betyder relativt meget, fordi investorerne benytter ESG-ratings som udgangspunkt for en dialog. Der er ingen tvivl om, at investorenes interesse for ESG har været stigende i de 18 måneder, jeg har været i selskabet. Tidligere havde investorerne primært et risikoorienteret fokus på ESG-faktorer, men i dag har de mere fokus på produkter, mål og processer. Derfor spiller ESG-ratings en væsentlig rolle.”

Hvad betyder FN’ 17 verdensmål for jeres forretning og din rolle?

”Vi har sammenlignet vores 3000 produkter i forhold til verdensmålene, og hvordan vi kan udvikle vores forretning og samtidig bidrage til at opfylde målene. I vores strategi læner vi os op af tre verdensmål, der relaterer sig til bæredygtige landbrug, madspild og sundhed. På hvert afdisse områder har vi defineret klare forretningsmæssige mål om bl.a. udvikling af nye kulturer, enzymer, eller probiotika der kan reducere madspild eller dokumentere sundhedsfremmende egenskaber. Alle initiativer, som direkte udspringer af den opmærksomhed, verdensmålene har skabt på globale udfordringer”

Hvordan oplever I, at verdensmålene har spillet en rolle for konkurrencen?

”Vi ser ret tydeligt, at vores største kunder har meget skarpe mål for bæredygtighed, og mange har koblet kravene til verdensmålene. Så det er klart, at det har påvirket konkurrencen. Men den største styrke og forskel er efter min mening, at verdensmålene har skabt en tydelighed og professionalisering, som gør det klart hvem man skal samarbejde med, og hvilke nye forretningsområder, der er interessante at forfølge. Vi har bl.a. på den baggrund etableret partnerskaber med Care Danmark og Danida om bæredygtigt landbrug via bakterier, der kan erstatte pesticider.”