Vi har spurgt Jeanette Fangel Løgstrup, Chef for Societal Impact and Sustainability i Danske Bank, hvordan hus ser på fremtidens CSR politik i lyset af hvidvasksagen. Læs også artiklen ”

Kommer Danske Bank i  lyset af hvidvasksagen til at ændre CSR politik?
“Der er ingen tvivl om, at vi står overfor en meget stor opgave med at genopbygge tilliden til Danske Bank – og vi ved, at det vil kræve en særligt indsats af alle ledere og medarbejdere i banken. I den kommende tid bliver det derfor helt afgørende for banken at holde fast i at levere den gode kundeoplevelse til alle vores kunder. Det er fundamentet for vores virksomhed. Samtidig er der heller ingen tvivl om, at vores arbejde med at styrke og tydeliggøre bankens bidrag til samfundet bliver vigtigere end nogensinde, og at det er en forventning, som både kunder og øvrige interessenter med rette kan have til os. Det er derfor også vores klare ambition at fokusere og styrke vores indsats indenfor samfundsansvar og bæredygtighed, så det bliver en endnu mere integreret del af vores kerneforretning i de kommende år.”
 
Kommer Danske Bank i lyset af hvidvasksagen til at ændre kommunikationen om CSR?
“Vi har i forvejen – allerede inden Estland-sagen – besluttet at øge vores transparens og forbedre vores kommunikation omring samfundsrelevante temaer og vores indsats på området. Vi vil desuden løbende øge kommunikationen om samfundsansvar på vores hjemmeside og i vores årlige rapportering, hvor forebyggelse af hvidvask og finansiel kriminalitet også naturligt vil blive berørt.”
 
 
Kommer Danske Bank til at fokusere mere på  “Governance” i CSR/ESG tiltag fremadrettet?
“Der er ingen tvivl om, at Governance-aspektet er og bliver et væsentligt tema for os – og det vil det også være fremover. Det er samtidig også vigtigt at få sagt, at banken gennem de seneste år har haft stor fokus på compliance og governance. Men vi ved, at vi står overfor en meget stor opgave med at genopbygge tilliden til Danske Bank – og vi ved, at det vil kræve en særligt indsats af alle ledere og medarbejdere i banken.”