Efter flere års ”reformpause” skal Komiteen for God Selskabsledelse nu til at se på en større modernisering af anbefalingerne om god selskabsledelse.

Komitéformand Lars Frederiksen, bestyrelsesformand for Matas, lægger op til en stramning, hvor der ses på nyudviklinger i international best practice, og på hvor der stadig er ringest rapportering herhjemme, nemlig omkring bestyrelsens...