Novo Nordisk, Grundfos, Lego og Egetæpper har strategisk formuleret samfundsansvaret i deres forretningsmodeller og formål. Men de er undtagelserne, der bekræfter reglen: I tre ud af fire danske virksomheder er hverken CSR eller Verdensmål strategisk forankret i forretningsmodellen. Og tænkningen er heller ikke integreret i innovations- og forretningsudviklingen, viser undersøgelse, Økonomisk Ugebrev har udarbejdet i samarbejde med Dansk Erhverv.

Strategisk er samfundsansvar kun forankret i hver fjerde virksomhed i dansk erhvervsliv. Sådan lyder konklusionen i en ny analyse, Økonomisk Ugebrev har udarbejdet i samarbejde med Dansk Erhverv. Analysen viser, at blandt 328 medlemmer af Dansk Erhverv, der i forvejen arbejder med CSR, kobler kun 28 procent af dem CSR til innovation og forretningsudvikling.

Det er et problem, mener CSR-Chef i Dansk Erhverv, Malene Thiele, fordi det netop er i udviklings- og innovationsprocesser, at CSR-arbejdet bidrager til vækst og bundlinje. ”Kobling af CSR med innovation og forretningsudvikling spiller også sammen med virksomhedens realisering af forretningspotentialet i FN’s Verdensmål,” siger Malene Thiele. Analysen viser også, at mange danske virksomheder stadigvæk mangler at integrere Verdensmålene på strategisk niveau. Direkte adspurgt, om ”virksomheden har en strategi/plan for, hvordan de arbejder med FN’s Verdensmål,” svarer hele 64 procent ”nej”. Kun 20 procent af virksomhederne giver udtryk for, at de helt eller delvist har en strategi for Verdensmålene.

”Det er vigtigt at få synliggjort, at arbejdet med CSR og Verdensmålene faktisk kan føre til en øget værdi af brandet samt, at det er muligt at lave en god forretning ud af det. Hos Egetæpper ser vi det som et stort konkurrenceparameter, da vores kunder ligeledes efterspørger det i stigende grad,” siger Group CSR Director hos egegroup, Henrik Schmidt Hansen.

Egetæpper formulerer i virksomhedens mission, at ”vi designer kvalitetstæpper med respekt for mennesker og miljø.” Hos Novozymes er formålet, at ”stræbe efter at have stor indflydelse ved at balancere god forretning for vores kunder og vores virksomhed, samtidig med at vi går forrest for miljømæssige og sociale forandringer.”

De to eksempler afspejler såkaldte CSR-frontrunners som ofte får medieopmærksomheden. Men de repræsenterer, ifølge undersøgelsen ikke det generelle billede.

”For at komme i gang på et strategisk plan, er det vigtig at det er forankret i topledelsen og at der er opbakning og kommunikation hele vejen ned i organisationen. Her kan man eventuel koble nogle af de 17 verdensmål på, som strategisk giver værdi for virksomhedens drift og produkter. Vi ser også, at det skaber øget interesse for virksomheden med hensyn til tiltrækning af nye medarbejdere og det giver de eksisterende en stolthed over at arbejde i en bevist virksomhed der tager hånd om både samfund, miljø og medarbejdere,” vurderer Henrik Schmidt Hansen.

De store forskelle mellem de bedste og de næstbedste ikke bare skævvrider offentlighedens opfattelse af erhvervslivets samlede indsatser. Der tabes også potentielt nye forretningsmuligheder for millioner på gulvet og nye politiske tiltag kan ramme helt ved siden af det reelle behov, vurderer Malene Thiele.

Stor udfordring forude
”Undersøgelsen viser, at vi står overfor en stor udfordring med at få foldet betydningen af Verdensmålene ud til de nationalt baserede virksomheder. Virksomhederne skal forstå, at deres indsats i Danmark har effekt for hele verden – også selvom de er under 250 medarbejdere. Vi skal have alle med på vognen, hvis vi skal opnå resultater,” siger Malene Thiele.

Analysen, der præsenteres den 22. februar på høring om FN’s verdensmål med fokus på afrapportering, viser desuden, at dansk erhvervsliv er skarpt opdelt i CSR A-hold, typisk de større virksomheder, og så alle de andre virksomheder. ”Hvis vores viden om virksomhedernes arbejde med Verdensmålene baserer sig på virksomheder med flere end 250 medarbejder, så får vi et meget skævt billede af virkeligheden,” siger Malene Thiele, der er CSR-chef i Dansk Erhverv.

Hun peger på, at et nyt fokus på samfundsansvar i import af varer til Danmark kunne være med til at mobilisere flere virksomheder og generelt hæve CSR-niveauet. ”Det er i dag lidt en blind vinkel i vores italesættelse af verdensmålene i Danmark. Verdensmålene skal ikke afgrænses til eksport- og udviklingspolitik,” siger Malene Thiele.