Erhvervsstyrelsen har netop offentliggjort den årlige evaluering af virksomhedernes rapportering efter loven om måltal for kønsmæssig sammensætning. Den viser, at der de seneste tre år stort set ikke er sket nogen fremdrift i kvindeandelen i virksomhedernes topledelser.

Mens det går pænt fremad med at få flere kvinder i de store selskabers bestyrelser, halter det alvorligt med at...